Hem / Egna nyheter / Nu ska Rörelsesatsning i skolan få ännu fler barn att röra på sig

Nu ska Rörelsesatsning i skolan få ännu fler barn att röra på sig

Genom Rörelsesatsning i skolan har grundskolorna i Tierps kommun nått fler än 1 500 barn med rörelse under skoldagen. Rörelsesatsning i skolan startades 2018 på uppdrag av regeringen för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

På grundskolorna i Tierps kommun har aktiviteter och lösningar för rörelse sett olika ut. Rörelsepauser, organiserade rastaktiviteter, utveckling av skolmiljön och samarbeten med idrottsföreningar har utvecklats på flera håll. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt idag.

- Vi vet idag att våra barn rör sig alldeles för lite och Rörelsesatsning i skolan är ett viktigt uppdrag för att öka den fysiska aktiviteten hos barn. Tillsammans med både skolor och idrottsföreningar kan vi bidra till att förbättra den allt mer alarmerande situationen. Att ge våra barn en god rörelseförståelse leder förhoppningsvis till att de är fysiskt aktiva hela livet. Det är särskilt viktigt nu i coronatider då vårt rörelsemönster begränsas ytterligare, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Arbetet inom Rörelsesatsning i skolan sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

Första året av Rörelsesatsning i skolan har RF-SISU Uppland samarbetat med Tierps kommun och kommunens 11 grundskolor. Skolorna har skapat positiva förändringar som är såväl hållbara som långsiktiga och många barn har hittat glädjen i att röra sig och vid intresse även hittat vägen in föreningslivet.

- Skolorna har verkligen tagit till sig den senaste forskningen och sett värdet i att erbjuda organiserade rörelseaktiviteter för sina elever, vilket flera skolor upplever har gett både friskare och piggare barn. Några skolor har också förändrat sin helhetssyn på rörelse under dagen och arbetar nu på ett mer rörelsefrämjande sätt, säger Wilhelm Widerholm, samordnare för Rörelsesatsning i skolan hos RF-SISU Uppland.

RF-SISU Uppland ger skolpersonal kunskap i att planera och genomföra aktiviteter som innehåller fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga utmaningar för alla barn oavsett rörelsekompetens. Inom idrotten kallar vi detta för rörelseförståelse. Målet är att framförallt de barn som idag är inaktiva ska vilja, våga och kunna delta i de aktiviteter som anordnas.

- Om vi vill ha alla barn i rörelse behöver vi anpassa aktiviteterna utifrån olika perspektiv. Det är av största vikt att alla som arbetar med barn har kännedom om det. Att involvera barnen i planeringen av aktiviteter i kombination med pedagogisk kompetens och insikt om rörelseförståelse ger goda förutsättningar för att alla ska kunna hitta glädjen att röra sig”, säger Jonas Värm, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Uppland.

Till hösten rullar RF-SISU Uppland ut Rörelsesatsning i skolan i distriktets resterande nio kommuner. Ytterligare 18 grundskolor – två per kommun – kommer att få möjlighet att delta i satsningen.

- Vi ser fram emot att samarbeta med fler skolor där vi tillsammans skapar fler tillfällen för fysisk aktivitet under skoldagen. Vi har alla samma mål, att ge barnen möjlighet till ett friskare liv, summerar Wilhelm Widerholm.