Hem / Folkbildning och utbildning / Världens bästa idrottsförening!

Världens bästa idrottsförening!

För att få fler aktiva att stanna kvar inom idrotten och för att förebygga avhopp har RF-SISU Uppland startat satsningen Världens bästa idrottsförening!

Idrottsdeltagandet i Sverige når sin topp runt 11 års ålder, men därefter lämnar många idrottsrörelsen. Många aktiva väljer alltså att sluta med idrott redan på mellanstadiet. Det är en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas.

Världens bästa idrottsförening! baseras bland annat på ett tidigare forskningsprojekt från Karlstad Universitet. Satsningen samordnas av en processledare från RF-SISU Uppland, men själva genomförandet står föreningen för. Ladda hem informationsblad här

Upplägg

Föreningen ska utse en projektgrupp med en projektledare och involvera samtliga roller i föreningen: styrelse, ledare/tränare, föräldrar och aktiva. Satsningen är indelad i fem områden:

  1. Inhämta kunskap och skapa policy
  2. Skapa förutsättningar för framgång
  3. Folkbilda och utbilda
  4. Praktisk föreningsutveckling
  5. Utvärdering och handlingsplan

Tidsramar

Satsningen pågår under en period på 14 månader och avslutas med diplomering i november 2023. Totalt arrangerar RF-SISU Uppland elva gemensamma träffar för deltagande föreningar med föreläsningar med bland annat Per Göran Fahlström, Johan Fallby och Stefan Wagnsson. Efter diplomeringen fortsätter föreningen på egen hand med arbetet att förebygga avhopp. 

7 oktober - Föreläsning med Johan Fallby 

Den första föreläsningen i projektet är en kostnadsfri föreläsning med Johan Fallby om ledarskap och idrottsföräldraskap. Går det att värdera hur viktiga idrottsföräldrar är? Och hur mycket vet du som förälder, egentligen, om hur en sund och utmanande idrottsmiljö ser ut? Ladda hem inbjudan här eller läs mer och anmäl dig direkt här

Ekonomiskt stöd

Föreningen kan välja mellan att delta i hela satsningen, vilket omfattar alla fem områden (paket 1) eller i en del av satsningen, vilket omfattar det första området om att inhämta kunskap och skapa policy (paket 2). Föreningar som väljer paket 1 får ett ekonomiskt stöd på 35 000 kronor och för föreningar som väljer paket 2 utgår ett ekonomiskt stöd på 5 000 kronor.

Vill din förening delta?

Kontakta idrottskonsulent Madeleine Andersson, This is a mailto link eller idrottskonsulent William Lind, This is a mailto link