Hem / Folkbildning och utbildning / Sök aktuell utbildning

Introduktionsutbildning för tränare - Digitalt 5/5

Introduktionsutbildningen ger dig en första inblick i vad
det innebär att vara tränare inom idrotten, men framförallt
ska den inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen består dels av självstudier, dels en digital träff via Teams.
Den första delen med självstudier består av tre kortare avsnitt som beräknas ta
cirka två-tre timmar att gå igenom. Du går igenom ett avsnitt i taget: Först Jag
och idrottsrörelsen, därefter Jag och ledarskapet och avslutningsvis Jag och
träningen. Parallellt med dina självstudier arbetar du med reflektionsbladet
som du ska lämna in till utbildaren innan den digitala träffen.

Vid den digitala träffen möts alla deltagare och tillsammans fördjupar vi oss i
den kunskap som du har fått genom dina självstudier. Du kommer att få delta i
ett grupparbete och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att
testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig som tränare. Alla
deltagare får ett diplom efter avslutad kurs.

Den digitala träffen sker den 5 maj mellan 18:00-21:00

Inlämningsuppgiften ska vara inlämnad senast 28 april. 


Introduktionsutbildningen ger dig en första inblick i vad
det innebär att vara tränare inom idrotten, men framförallt
ska den inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen riktar dig till dig som är 13år och äldre.