Hem / Folkbildning och utbildning / Sök aktuell utbildning

Grundutbildning för tränare - Sigtuna/Märsta 1/4 och 2/5


Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag!

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.


Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:

Jag och idrottsrörelsen

Jag och ledarskapet

Jag och träningen

Jag och utövaren

Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:

Egna studier via webb

Fysisk träff/träffar

Hemuppgift


Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar à 45 minuter 

Kursledare: David Sundblad

Kostnad: 1800 kronor/person. Föreningar erhåller ett stöd från RF-SISU Uppland för personer som är eller kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning.

Minst antal deltagare 6 och max antal deltagare 17 (inklusive kursledaren).

Sista anmälningsdag är söndag 29 mars fram till kl. 23:00

Foto: Håkan Flank