Hem / Folkbildning och utbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i arbetet och ger möjlighet till gemensamt lärande. RF-SISU Uppland hjälper dig och din förening att komma igång och kan bidra med bra verktyg för lärande.

Lärgrupp

Lärgrupp är en mindre grupp där människor genomför planerade samtal, reflekterar och lär inom olika ämnen. De söker kunskap tillsammans och lär sig utifrån sina egna intressen. Syftet med lärandet är att både individen och föreningen ska utvecklas. Det är viktigt att alla får möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan träffarna.

Genom att starta en lärgrupp i samrbete med RF-SISU Uppland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några positiva effekter av att arbeta i lärgrupp.

Kontakta din idrottskonsulent för att starta en lärgrupp

Ladda hem broschyren Guide för folkbildning i förening

Vilken verksamhet kan din förening redovisa som folkbildning?

Lärgruppsledaren

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när ni pratar om andra värden inom idrotten såsom värdeord, bra mat, mental träning eller liknande.

Även om alla i en lärgrupp förväntas delta aktivt behöver någon ta på sig ledartröjan. RF-SISU kallar denna någon för lärgruppsledare. När din förening genomför en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Uppland finns alltid en lärgruppsledare för gruppen. Lärgruppsledarens uppgift är att planera, vara samtalsledare, skapa intresse och engagemang i gruppen.

Ladda hem broschyren Välkommen som lärgruppsledare RF-SISU - en guide för lärgruppsledare

Kontakta din idrottskonsulent om du vill bli lärgruppsledare

Lärande material

Det är viktigt med bra utbildningsmaterial för att folkbildningen ska hålla en jämn och hög kvalitet. Det är också viktigt för att skapa bra förutsättningar för deltagarna att ta till sig ny kunskap. Ta hjälp av utbildningsmaterial från RF-SISU eller på annat sätt i det ämne som ni vill samtala och lära mer om. Det kan till exempel vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, tidningsartiklar och forskningsrapporter, webbaserade material och så vidare. Hos oss finns lärgruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening.