Hem / Folkbildning och utbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i arbetet och ger möjlighet till gemensamt lärande. RF-SISU Uppland hjälper dig och din förening att komma igång och kan bidra med bra verktyg för lärande.

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samrbete med RF-SISU Uppland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några positiva effekter av att arbeta i lärgrupp. Hos oss finns lärruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening.

Kontakta din idrottskonsulent för att starta en lärgrupp

Vilken verksamhet kan din förening redovisa som folkbildning?

Lärgruppsledare

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när ni pratar om andra värden inom idrotten såsom värdeord, bra mat, mental träning eller likande. När du genomför en lärgrupp i samerbete med RF-SISU Uppland finns alltid en lärgruppsledare för gruppen. Lärgruppsledarens roll är att fördela ordet samt se att alla kommer till tals och deltar aktivt i samtalet. Samtidigt fungerar lärgruppsledaren som inspiratör och fångar upp tankar och idéer.

Kontakta din idrottskonsulent om du vill bli lärgruppsledare