Hem / Folkbildning och utbildning / Hållbar idrottsförening

Hållbar idrottsförening

För idrottsrörelsen betyder hållbar utveckling att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Idrottsrörelsen påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Totalt finns det 17 mål och 169 delmål i FN:s globala hållbarhetsmål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett ansvar att bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Idrotten lyfts fram som en möjliggörare för att nå dessa mål. Vi kan bidra till alla mål och framför allt till de mål som handlar om hälsa, demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.
Läs mer om idrottsrörelsens samlade hållbarhetsarbete på Riksidrottsförbundets webbplats

Hållbar idrottsförening

RF-SISU Uppland vill, genom en tydlig riktad satsning, stödja fler idrottsföreningar att påbörja utvecklingen av sin verksamhet för att bli en hållbar förening. Vi vill bidra till att idrottsrörelsen i Uppland blir mer hållbar utifrån Agenda 2030 och att:

  • föreningar är medvetna om de globala målen och Agenda 2030
  • föreningar arbetar aktivt för att förbättra de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska.

I arbetet utgår föreningen från handlingsplanen för Hållbar idrottsförening

Vill din förening delta i satsningen? Kontakta idrottskonsulent Maria Stolpe.