Hem / Folkbildning och utbildning

Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen i Uppland

RF-SISU Uppland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Uppland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med att stötta och utveckla föreningar och individer.

Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig och din förening komma överens om hur föreningen och individer på bästa sätt kan utvecklas och utbildas. 
Kontakta din idrottskonsulent

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Uppland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök

Våra idrottskonsulenter kommer gärna och besöker din förening. Tillsammans med er gör vi en analys av föreningens verksamhet och ringar in hur just ert utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas. 

Kontakta din idrottskonsulent för att boka ett föreningsbesök

Lärgrupp

I en lärgrupp skapar deltagarna själva lärandet genom att diskutera och söka kunskap utifrån aktuella frågor, behov och intressen. En lärgruppsledare stödjer gruppen och ser till att samtal och dialoger utvecklar både individ och förening på bästa sätt. Vi har verktyg och stöd som hjälper er att komma igång med lärgrupper på ett enkelt sätt.

 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren
 • Lärgruppsledare godkänd av RF-SISU Uppland

Här hittar du mer information om lärgrupper och lärgruppsledare  

Kontakta din idrottskonsulent för att starta en lärgrupp

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet, dels lokalt framtagna kurser i allt från trygg idrott till kost och hälsa. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

 • Fastställd kursplan
 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive utbildaren
 • Utbildare godkänd av RF-SISU Uppland

Här hittar du aktuella kurser

Processarbete

Står ni inför en utmaning som kräver att ni tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt? Vi erbjuder processledningsstöd för att hjälpa er tänka nytt tillsammans. Det kan till exempel handla om att ni vill ta fram en långsiktig plan med mål och aktiviteter, eller om en grupp som vill utveckla sitt samarbete.

Våra processledare använder olika verktyg och metoder för att kartlägga, utveckla, målsätta, prioritera och analysera – syftet styr valet av metod. Ta kontakt med oss så ser vi till att ni får hjälp att att planera och leda er utvecklingsprocess på ett hållbart sätt. 

 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive processledaren
 • Processledare godkänd av RF-SISU Uppland
 • Utmynnar i en dokumentation/handlingsplan

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om processarbete

Föreläsning

Att lyssna på en föreläsning kan vara en bra start för att få ny inspiration, väcka samtal om viktiga frågor och uppnå ett lärande. En föreläsning kan genomföras inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade och även kombineras med till exempel workshops eller nätverksdialoger av olika slag. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

 • Minst 30 min
 • Minst fem deltagare exklusive föreläsare

Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar

Här hittar du aktuella föreläsningar

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar med mera.

 • Minst 30 min
 • Minst fem deltagare exklusive föreläsare

Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om kulturarrangemang

Vad kan din förening redovisa? Här hittar du mer information