Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Coachande föräldraskap

Under pandemin har barn och unga berättat att miljön runt idrottsarenorna har blivit lugnare när vårdnadshavare inte fått vara där. Så vill barn och unga fortsätta ha det även nu när de vuxna får komma tillbaka till arenorna.
Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-10-26 Plats: Park Inn Mer information på kurssidan
Till anmälan

Effektivisera och förenkla vardagsadministrationen i din förening

En utbildningskväll med praktiska tips och råd för dig som är ny, eller önskar stöd, i din operativa roll i en idrottsförening. Vi kommer att prata om administration, viktiga hållpunkter i ett årshjul samt grundläggande om hur de olika delarna inom idrotten hänger ihop.
Fokus är på att skapa en bra överblick över föreningsadministrationen och underlätta samt effektivisera den administrativa vardagen i en förening.


Kontaktperson: carina Sjölander Datum: 2022-10-26 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Nyfiken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

En serie med olika ämnen där vi skrapar på ytan och för ett enklare samtal för att väcka större intresse kring olika frågor.

Idag pratar vi om ledarskap och NPF.
Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-11-02 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd

Värdegrundsansvarig, ett viktigt ansvar att ha i föreningen. 
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-11-08 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-11-09 - 2022-11-19 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Modern Idrottspsykologi i 2 delar

 Modern idrottspsykologi - vägen tillbaka från ätstörningar och depression

Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-11-10 - 2022-11-30 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Lunchsamtal - Nyfiken på döma eller dömas?

En serie med olika ämnen där vi skrapar på ytan och för ett enklare samtal för att väcka större intresse kring olika frågor.

Idag pratar vi med domaren         om hur det är att möta aktiva, ledare och publik.

Kontaktperson: Catharina Conrad och Marika Holm Datum: 2022-11-15 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Fördjupning - Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Vår utbildning "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser fördjupning" vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott. För att gå fördjupning behöver du sen innan ha en grund kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi önskar även ett aktivt deltagande av dig som deltagare under utbildningen. 

Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-11-16 Plats: Microsoft teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline Klubb - Administration Grund

Detta är en grundutbildning för de administrativa delarna i IdrottOnline Klubb. Vi går bland annat igenom medlemsregistret och LOK. Utbildningen riktar sig till dig som ska hantera administrativa delar av IdrottOnline.


Kontaktperson: carina Sjölander Datum: 2022-11-17 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundscoach fördjupning

Att jobba som värdegrundscoach i en förening är både utmanade och tillfredsställande!

Denna fortsättningsdel är för dig som varit värdegrundscoach under en tid i din förening och känner att du vill ha fler verktyg och ha ett erfarenhetsutbyte med andra värdegrundscoacher.

Kontaktperson: Catharina Conrad och Mats Lundholm Datum: 2022-11-21 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan