Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Idrottens Himmel och helvete avsnitt 1 & 2

Under en vecka kommer vi tillsammans i det digitala ta del av idrottens kraft och motkraft samt framsida och baksida. Sätt i gång teams där vi tillsammans, du och dina ledarkollegor, tittar på två avsnitt från ’Idrottens himmel och helvete’.
Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-09-20 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-09-21 - 2022-10-02 Plats: Solna Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens himmel och helvete avsnitt 3 & 5

Under en vecka kommer vi tillsammans i det digitala ta del av idrottens kraft och motkraft samt framsida och baksida. Sätt i gång teams där vi tillsammans, du och dina ledarkollegor, tittar på två avsnitt från ’Idrottens himmel och helvete’.
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-09-21 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Ett steg framåt

Ett steg framåt - identitet, självkänsla och självförtroende. Vänskap och gemenskap. Respekt och tillit. Svenska Fotbollförbundet har tagit fram detta värdegrundsmaterial till dig som ledare för barn och ungdomar, så att du kan få tips och idéer till din verksamhet.
Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-09-21 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundscoach grund

Att jobba som värdegrundscoach i en förening är både utmanade och tillfredsställande!

Kontaktperson: Catharina Conrad och Mats Lundholm Datum: 2022-09-21 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens himmel och helvete avsnitt 4 & 6

Under en vecka kommer vi tillsammans i det digitala ta del av idrottens kraft och motkraft samt framsida och baksida. Sätt i gång teams där vi tillsammans, du och dina ledarkollegor, tittar på två avsnitt från ’Idrottens himmel och helvete’. 
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-09-22 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsambassadör

Föreningens ögon och öron i verksamheten, det är en värdegrundsambassadörs viktiga roll.
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-09-26 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Inledning

I ditt uppdrag som föreningsledare behöver du verktyg och kunskap för att strategiskt och hållbart leda föreningen
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-09-28 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Kassör Grundutbildning - Idrottens föreningslära

Kraven på föreningens redovisning och förvaltning har förändrats mycket de senaste åren. Vi går på denna utbildning igenom bland annat rättsläget vad det gäller idrottens skattefrågor, ansvar och organisation samt kassörens roll i föreningen.

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-09-29 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - ansvar

Vilket ansvar har jag som förtroendevald i en styrelse? Vad innebär solidariskt ansvar? Vem ansvarar för vad?
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-10-04 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan