Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-01-17 - 2022-01-29 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Lunchsamtal - Nyfiken på årsmötet

Snart dags för föreningens årsmöte! Varför ska jag som medlem vara med på det? Som ledamot hur behöver jag förbereda mig?
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-02-01 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Introduktion

Hur arbetar vi med föreningens värdegrund på ett hållbar sätt och i hela verksamheten? Trygga idrottsmiljöer hur skapar vi det tillsammans?
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-02-07 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Utbildningen är nu fullbokad. Du kan fortfarande anmäla dig och på så sätt ställa dig på reservlista.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-02-09 - 2022-02-19 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundscoach grund

Att jobba som värdegrundscoach i en förening är både utmanade och tillfredsställande!

Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-02-09 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Vår utbildning "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser" vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott. 

Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-02-16 Plats: Digital via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd

Värdegrundsansvarig, ett viktigt ansvar att ha i föreningen. 
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-02-16 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Lunchsamtal - Nyfiken på Parasport

Ett lunchsamtal för dig som funderar på vad Parasport är. 

Du lyssnar och blir boostad i frågor om Parasport

Kontaktperson: Peter Melander och Marika Holm Datum: 2022-02-17 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Marknadsföring via sociala medier

- Syns man inte finns man inte

Idag ska alla vara på Sociala Medier. Men hur många har en strategi hur man ska arbeta för att få det så bra som möjligt? Vilka målgrupper vill jag nå? Hur får jag spridning av mitt budskap? Vilka medier ska jag använda? 
Frågorna är många och svaren desto fler. Vi kommer att reda ut olika begrepp och titta på arbetssätt som gör ert arbete via Sociala Medier bättre och framförallt mer framgångsrikt. 

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-02-17 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Lunchsamtal - Nyfiken på tejpning

Fotens dag!!! Hur tar vi hand om en skadad fot på bästa sätt?
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-02-18 Mer information på kurssidan
Till anmälan