Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd


Värdegrundsansvarig, ett viktigt ansvar att ha i föreningen. För dig som vill veta mer om vad det betyder.

Vad innebär det att vara värdegrundsansvarig? Vem är det som har ansvaret i föreningen?

Att ha en tydlig ansvarsfördelning i föreningen är alltid viktigt, så också i frågan runt värdegrund.

I en förening så är styrelsen alltid ytterst ansvarig även för värdegrundsfrågor. Frågan kan delegeras och i kväll kommer vi att gå igenom hur en arbetsfördelning kan se ut och vilket ansvar man har om något händer i föreningen som rör värdegrundsfrågor.

Vi går också igenom:

- Skapa trygga idrottsmiljöer
- Idrotten vill
- Konceptet Värdegrund i hela föreningen från styrelse till ambassadör.
- Nätverk, externa och interna


Målgrupp: Styrelse och kommitté, -råd,- arbetsgruppsmedlemmar

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri