Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Strategisk Styrelseutbildning - Inledning hybrid


Välkommen till inledningskväll i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med?
Vi startar med det viktiga grunddokumentet - föreningens stadgar.

Den här kvällen vänder sig till Dig som är förtroendevald, nyvald till föreningens styrelse eller till dig som varit med ett tag och vill ”damma” av kunskaper runt styrelsearbete och vad som styr vårt arbete.Innehåll:

•Stadgar utifrån RF’s stadgemall.
•Hur ser er förenings stadgar ut?
•Vad innebär det att sitta i en styrelse för en ideell förening?
•Vad bör ni som styrelse tänka på?

Anmäl dig till kvällen och få möjlighet att reflektera över er förenings stadgar, fungerar dom eller behöver dom kanske uppdateras? Ta med föreningens stadgar till utbildningskvällen, så att du kan jämföra med RF's stadgemall under kvällens gång. 


Målgrupp:  Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad: Kostnadsfri

Hybridmöte: Detta tillfälle är en sk hybrid där du kan välja hur du deltar. Fysiskt i Solna eller digitalt via Microsoft Teams länk

Är du med digitalt behöver du tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.Varmt välkomna!

Beskrivning av alla utbildningar inom:

Strategisk Styrelsearbete 

- Inledning 
- kunskap runt stadgarnas betydelse i föreningen och vad dessa styr

Fördjupningar:
- Styrelsens Ansvar - hur ser styrelsens ansvar ut och vad behöver vi som ledamöter veta om det
- Väl fungerande möten - hur ser våra olika möten ut i föreningen och vad behöver vi tänka på
- Föreningspolicyn - varför policys och vilka i så fall
- Föreningskommunikation - målgrupper, kommunikationsvägar, former hur ser dessa ut
- Ett engagerande klubbmärke - hur engagerar föreningen och skapar mervärden för medlemmarna

- Årsmöte - vad behöver vi jobba med för att få till ett bra årsmöte, inför, under, efter och mellan


Funktioner:
- Funktioner ordförande/sekreterare/kassör - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna
- Nyinvald valberedning - vad innebär det att jag är nyvald som valberedare i min förening
- Funktion valberedning/revisor - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna och uppdraget