Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd - inställd


Värdegrundsansvarig, ett viktigt ansvar att ha i föreningen. 

Vad innebär det? Vem är det som har ansvaret?

Att ha en tydlig ansvarsfördelning i föreningen är alltid viktigt så också i frågan runt värdegrund.

Ansvar för föreningen har alltid styrelsen. Man kan delegera arbete och ge mandat att arbeta med frågor men ytterst ansvarig är alltid styrelsen gemensamt.

För värdegrundsfrågor likaså. Ikväll kommer vi att gå igenom hur en arbetsfördelning kan se ut och vilka ansvar man har när något händer i föreningen som rör värdegrundsfrågor.

Vi går också igenom:

- Skapa trygga idrottsmiljöer

- Idrotten vill

- Konceptet Värdegrund i hela föreningen från styrelse till ambassadör.

- Nätverk, externa och interna

Utbildningen är kostnadsfri och sker digitalt i plattformen Microsoft Teams.