Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Värdegrund i hela föreningen - Introduktion


Hur arbetar vi med föreningens värdegrund på ett hållbar sätt och i hela verksamheten? Trygga idrottsmiljöer hur skapar vi det tillsammans?

En tydlig arbets,- och ansvarsfördelning i frågor runt värdegrundsarbetet är en bra start. Då har ni som förtroendevalda i er förening på ett bättre sätt möjlighet att agera om det är någon i föreningen far illa, brutit mot värdegrunden eller om ni får ett samtal om en visselblåsning?

Kvällen innehåller material från Skapa Trygga Idrottsmiljöer och Idrotten Vill, för ren kunskap. Sedan går vi igenom ett sätt som ni kan använda i er förening för att implementera och leva er värdegrund i hela föreningen, från styrelse till yngsta knatte.

Introduktionen följs sedan av specifika utbildningar inom det framtagna arbetssättet: 

- Ansvar för värdegrunden, styrelse, kommitté, arbetsgrupp, råd

- Utbildning av aktiva i föreningen genom en värdegrundscoach, grund och fortsättning

- Föreningens ögon och öron ute i verksamheten genom värdegrundsambassadörer

Vi hoppas att vi genom den här introduktionen inspirerar er till hur ni aktivt kan arbeta med värdegrunden i er förening, få er nyfikna på nästa steg i arbetet med att jobba med de här frågorna.

Denna kväll är kostnadsfri