Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Rent Spel - Spelberoende, S i ANDTS


En föreläsningsserie i tre delar där vi får kunskap i ämnet rent spel. Del tre av tre. Varje del är fristående. 

Rent spel är mer än att vara en schysst medspelare, att följa tävlingsregler. Det handlar också om att aktivt jobba med frågor som antidoping, antimatch-fixning, otillåten vadhållning och bryta tystnadskulturer.

Del 1 - Antidoping, antimatchfixning och otillåten vadhållning. Vad har vi reglementen som gäller i de här frågorna? Vad kan konsekvenserna bli om man bryter dessa reglementen? 16 november 2021  Till anmälan och information

Del 2 - Kostföreläsning. Under del 1 och antidoping så kommer vi in på vad man inte får äta. Här går vi igenom vad man då ska äta för att prestera så bra som möjligt utan otillåtna medel.  23 november 2021  Till anmälan och information

Del 3 - ANDTS = Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel. Under del 1 och antimatchfixning och otillåten vadhållning kommer vi in på vilka riskfaktorerna är för att gå med på matchfixning och otillåten vadhållning och just spelberoende är en av dessa Vi vill med denna föreläsning belysa att idrotten i sig innebär en större riskfaktor att hamna i ett spelmissbruk. Vad innebär det att vara spelberoende och anhörig till någon med ett spelberoende. Vilka verktyg behöver vi?! Inger Dahlberg lotsar oss genom den här kvällen.

Vi rekommenderar att man deltar på alla 3 delar, men naturligtvis kan man anmäla sig till dessa helt fristående från varandra.