Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Coachande föräldraskap


Hur kan vi tillsammans skapa ett bra klimat och god stämning runt våra idrottsarenor?!

Under pandemin har barn och unga berättat om att miljön runt idrottsarenorna har blivit lugnare när vårdnadshavare inte fått vara där.  Så vill vi ha det även när de vuxna får komma tillbaka till arenorna.
Du som vårdnadshavare har en viktig roll att fylla när det gäller ditt eget och andra barns motivation, utveckling och upplevelse av idrotten.

Du är också en viktig resurs i föreningens arbete med att skapa en idrottsmiljö för så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Ikväll kommer Ni som vårdnadshavare få ta del av forskning, statistik och en och annan sanning om vad vi som vuxna behöver förändra för att våra barn ska vilja ha oss med sig på sina idrottsaktiviteter!

Viktigt: Dubbelkontrollera dina uppgifter vid anmälan. Kallelse och annan information skickas ut via e-post.