Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning: Ett engagerande klubbmärke


Digital miljö - (egen dator med wifi och kamera och mikrofon)

Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med?

Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens engagemang, klubbmärke och varumärke. Kvällen blandas med information och samtal runt vad som kan stärka föreningens klubbmärke och varumärke såväl internt som externt. 


Innehåll:
•Klubbkänsla
•Föreningsvård
•Engagemang
•Varumärke
Under kvällen kommer vi att förklara, beröra och utveckla ovanstående punkter.

Målgrupp: Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad: Kostnadsfritt

Övrigt: Du behöver tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.

Varmt välkommen att anmäla dig till fördjupningskvällen och få en bild över din förenings behov.

Beskrivning av alla utbildningar inom:

Strategisk Styrelsearbete

Inledning: 
- kunskap runt stadgarnas betydelse i föreningen och vad dessa styr

Fördjupningar:
- Styrelsens Ansvar - hur ser styrelsens ansvar ut och vad behöver vi som ledamöter veta om det
- Väl fungerande möten - hur ser våra olika möten ut i föreningen och vad behöver vi tänka på
- Föreningspolicyn - varför policys och vilka i så fall
- Föreningskommunikation - Målgrupper, kommunikationsvägar, former hur ser dessa ut
- Ett engagerande klubbmärke - hur engagerar föreningen och skapar mervärden för medlemmarna

-Årsmötet - NY utbildning 2021 - hur jobbar vi med årsmötet, formalia, kommunikation, inför, under, efter och mellan årsmöten

Funktioner:
- Funktioner ordförande/sekreterare/kassör - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna
- Nyinvald valberedning - vad innebär det att jag är nyvald som valberedare i min förening
- Funktion valberedning/revisor - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna och uppdraget