Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning: Väl fungerande möten - DIGITAL


DIGITAL MILJÖ  (egen dator uppkopplad mot wifi med kamera och mikrofon)

Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med?

I en förening genomförs en väldig massa möten. Exempel på dessa är årsmöte, styrelsemöte, föräldramöte m.fl hur kan vi som styrelse arbete på rätt sätt för att genomföra dessa på allra bästa sätt, fysiskt eller digitalt. 


Innehåll:
•Vad behöver jag tänka på inför ett möte?
•Vilken målgrupp ska vi träffa?
•Vad är syftet med mötet?
•Har vi en genomtänkt agenda?
•Vad väljer vi för lokal eller plats?

Under kvällen kommer vi att tipsa om hur era möten kan förändras genom att skapa en bra mötesstruktur samt en god miljö för alla möten i föreningen. 

Målgrupp: Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad: Kostnadsfritt

Övrigt: Du behöver ha tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.


Varmt välkommen att anmäla dig till denna fördjupningskväll och få en möjlighet att reflektera kring din förenings olika möteskulturer.

Beskrivning av alla utbildningar inom:

Strategisk Styrelsearbete

Inledning:
- kunskap runt stadgarnas betydelse i föreningen och vad dessa styr

Fördjupningar:
- Styrelsens Ansvar - hur ser styrelsens ansvar ut och vad behöver vi som ledamöter veta om det
- Väl fungerande möten - hur ser våra olika möten ut i föreningen och vad behöver vi tänka på
- Föreningspolicyn - varför policys och vilka i så fall
- Föreningskommunikation - Målgrupper, kommunikationsvägar, former hur ser dessa ut
- Ett engagerande klubbmärke - hur engagerar föreningen och skapar mervärden för medlemmarna

Funktioner:
- Funktioner ordförande/sekreterare/kassör - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna
- Nyinvald valberedning - vad innebär det att jag är nyvald som valberedare i min förening
- Funktion valberedning/revisor - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna och uppdraget