Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Anti Matchfixning


DIGITAL MILJÖ

MATCHFIXING OCH OTILLÅTEN VADHÅLLNING

Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.


Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

Otillåten vadhållning. Det finns olika aktörer runt och i idrotten som inte själva får eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher.

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixingreglementet. Då kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

Vi kommer under kvällen ta upp hur spelmarknaden ser ut, vad säger vårt antimatchfixingreglemente och verktyget Min Match där föreningen kan arbeta vidare. 

Målgrupp: Förtroendevalda, ledare och aktiva. Rekommendation är aktiva från 18 år, ledare till aktiva som är 15 år och äldre.  Tips: Koppla upp mot en projektor eller större TV-skärm och titta på föreläsningen tillsammans som lag.

Kostnad: Kostnadsfritt

Övrigt: Utbildningen sker digitalt det innebär att du som deltagare sitter hemma eller där det passar dig bäst. Du behöver ha tillgång till dator eller annat digitalt verktyg som du kan vara uppkopplad mot webben med ljud och bild. Rekommendationen är via dator då bildspelet annars kan vara svårt att följa. Att delta i en digital utbildning innebär i sig utmaningar och mötes/kursdiciplin så sitt där du inte blir störd av omgivningen.