Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Anti Matchfixing - Digital


Denna utbildning sker via digital plattform. 

Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.


Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.


Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixingreglementet. Då kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.


Vi kommer under kvällen ta upp hur spelmarknaden ser ut, vad säger vårt antimatchfixingreglemente, verktyget Min Match. 

Målgrupp: Ledare till aktiva från 15 år och uppåt (gärna även de aktiva)


Utbildningen sker digitalt det innebär att du som deltagare sitter hemma eller där det passar dig bäst. Du behöver ha tillgång till dator eller annat digitalt verktyg som du kan vara uppkopplad mot webben med ljud och bild. Att delta i en digital utbildning innebär i sig utmaningar och mötes/kursdiciplin så sitt där du inte blir störd av omgivningen.