Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare - DIGITAL

Utbildningen är nu fullbokad och anmälan därför stängd.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.


Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2020-11-10 - 2020-11-28 Plats: Digitalt via Zoom. Egen dator krävs Mer information på kurssidan
Till anmälan

Livesänt samtal om Idrottens himmel och helvete

Välkommen på livesänt lunchsamtal med fokus på Idrottens Himmel och Helvete säsong 3

Onsdagen den 11 november kl. 22:30 startar en ny säsong av Idrottens Himmel och Helvete på SVT/UR.

Det vill vi på RF SISU Stockholm uppmärksamma genom att livesända ett samtal med inbjudna gäster med koppling till det ämnet som tas upp.


Kontaktperson: Helen Alpstig Datum: 2020-11-13 - 2020-12-18 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - DIGITAL

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut 29/10 om att skärpa de allmänna råden i Region Stockholm så har vi beslutat att under resterande del av hösten istället genomföra utbildningen Grundutbildning för tränare helt digitalt och utan fysiska träffar. Vi hoppas att alla förstår att vi gemensamt behöver ta ansvar i den situation vi befinner oss i.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2020-11-16 - 2020-11-28 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - DIGITAL

Utbildningen är nu fullbokad. Man kan fortfarande anmäla sig via länken och på så sätt ställa sig på reservlista.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut 29/10 om att skärpa de allmänna råden i Region Stockholm så har vi beslutat att under resterande del av hösten istället genomföra utbildningen Grundutbildning för tränare helt digitalt och utan fysiska träffar. 
Vi hoppas att alla förstår att vi gemensamt behöver ta ansvar i den situation vi befinner oss i.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2020-11-24 - 2020-12-06 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottspsykologi - DIGITAL

- Prestationsutveckling för individer och team.

Hur kan du balansera krav och förmåga så att du presterar väl OCH mår bra? Vi diskuterar hur kunskap från den tillämpade idrottspsykologin kan brukas av alla för att prestera på topp utan att för den skull känna press.

Kontaktperson: Gunilla Lindström Datum: 2020-11-25 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Nyckeln till framgångsrik talangutveckling, Tränarforum Stockholm - DIGITAL

Det är få, om ens några begrepp inom idrotten som väcker så mycket känslor som just talang. Men oavsett vad man lägger i begreppet räcker det inte med enbart talang för att bli en högpresterande idrottare. Talang behöver tas om hand och utvecklas och här har det visat sig att miljön runt idrottaren spelar en viktig roll.

En god idrottslig utvecklingsmiljö är avgörande för att skapa grund för idrottsutövande på hög nivå men också för att skapa ett livslångt intresse för idrott. Flera kvaliteter kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. En sak har visat sig vara allra viktigast och en förutsättning för att många andra framgångsfaktorer ska realiseras. I dessa miljöer är ledarna och tränarna av helt avgörande betydelse. Deras kompetens, attityd och arbetssätt är den viktigaste ingrediensen in en god idrottsmiljö.

Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur ni kan skapa en god idrottslig utvecklingsmiljö.

Kontaktperson: Lars Jonsson Datum: 2020-11-26 Plats: Digitalt via Zoom, egen dator krävs Mer information på kurssidan
Till anmälan

Anti Matchfixing - Digital

DIGITAL MILJÖ

Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.

Kontaktperson: Catharina Conrad och Mats Lundholm Datum: 2020-12-01 Plats: Digitalt via Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Rapportering LOK-stöd samt Avgiftshantering i IdrottOnline - DIGITAL

Från och med den 1/7 2020 så är digital närvaroregistrering ett krav för att kunna söka LOK-stöd. Vi erbjuder därför en digital utbildningskväll kring administrativ hantering i IdrottOnline. 
Kursen består av 2 delar: - LOK-stöds rapportering inkl. nya appen 
- Avgiftshantering i IdrottOnline. 

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2020-12-02 Plats: Digitalt via Teams. Egen dator krävs. Mer information på kurssidan
Till anmälan