Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Modern Idrottspsykologi i 2 delar

 Modern idrottspsykologi - vad är en ätstörning och vad är depression och hur kan vägen tillbaka se ut

Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-11-10 - 2022-11-30 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-11-23 - 2022-12-03 Plats: Solna Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsambassadör

Föreningens ögon och öron i verksamheten, det är en värdegrundsambassadörs viktiga roll.
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-11-28 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Var väl förberedd när det oväntade händer - En praktisk utbildning i krishantering

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. Hur arbetar ditt förbund eller din förening med krisberedskap och krishantering? Finns det en utsedd krisledningsgrupp som har mandat och kunskap att agera? Under kvällen går vi praktiskt igenom vad ni behöver göra för att föreningen skall vara väl förberedd när något oväntat eller obehagligt händer.


Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-11-29 Plats: Solna Mer information på kurssidan
Till anmälan

Kassör & Bokföring Fördjupning

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha detaljerad kunskap om de krav som finns på hantering av ekonomi i en förening. Kursen är en fortsättningskurs från Kassörsutbildningen och Bokföringsutbildningen. 

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-12-01 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Vår utbildning "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser" vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott. 

Kontaktperson: Marika Holm Datum: 2022-12-05 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Skapa bra förutsättningar för en hållbar idrott i din förening

Idrotten har en mängd hållbarhetsmål. Denna workshop ger dig möjlighet att genom fördjupning och erfarenhetsutbyten planera din föreningsverksamhet så att den håller långsiktigt såväl ekonomiskt som miljömässigt. 

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2022-12-06 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Strategisk styrelseutbildning - årsmöte

I ditt uppdrag som föreningsledare behöver du verktyg och kunskap för att strategiskt och hållbart leda föreningen.
Kontaktperson: Catharina Conrad Datum: 2022-12-07 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Praktisk hantering och registrering av LOK-stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är en central och viktig del för finansiering av ungdomsidrott. För att ta del av stödet krävs en digital ansökan och närvaroregistrering från föreningen. 
Vi erbjuder därför en digital utbildningskväll för att praktiskt gå igenom vilka delar ni som förening eller du som aktivitetsledare behöver ha koll på för att er förening ska kunna ta del av detta ekonomiska stöd. 


Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2023-01-18 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Stockholm

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. 
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2023-02-08 - 2023-02-19 Plats: Microsoft Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan