Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök kurser och utbildningar

Sök kurser och utbildningar

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Lunchsnack

Under fyra fredagar i vår bjuder vi på RF-SISU Stockholm in till digitalt ”Lunchsnack”. Där bjuder vi in gäster som har inblick i viktiga frågor som rör idrottens vardag. Var med från start den 26 mars!

Under våren vill vi på RF-SISU Stockholm spinna vidare på våra uppskattade lunchsamtal som vi hade på fredagar i november/december.

Genom ”Lunchsnack” vill vi ge inspiration och pepp inför helgen genom att lättsamt samtala kring viktiga ämnen för ledare, tränare och vårdnadshavare. Vi kör i gång klockan 12 och håller på i 45 minuter.

Kontaktperson: Helen Alpstig Datum: 2021-03-26 - 2021-05-07 Plats: Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - DIGITAL

Utbildningen är nu fullbokad. Även reservlistan är fullbokad och anmälningslänken därför stängd.

Utbildningen genomförs helt digitalt. Egen dator krävs.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2021-04-12 - 2021-04-24 Plats: Digitalt via Zoom, egen dator krävs. Mer information på kurssidan
Till anmälan

En praktisk utbildning om psykisk ohälsa för idrottsledare/tränare - Digital

Syfte: Förbättra tränaren/ledarens skicklighet i att förebygga psykisk ohälsa hos utövarna, och även tidigt uppmärksamma tecken på detsamma, samt utveckla kunskap om hur man kan hantera psykisk ohälsa.
Kontaktperson: Gunilla Lindström Datum: 2021-04-20 - 2021-05-10 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Att tänka jämställt – Case baserad digital utbildning

Denna workshop riktar sig till dig som vill få en första inblick i jämställhetsarbetet inom idrott på ett enkelt och tillgängligt sätt. Träffen syftar till att stötta ert arbete med jämställdhet genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Inom idrotten ser normerna olika ut beroende på idrott och inriktning. Ett generellt mönster kan vi dock se när det handlar om normer för vem som bestämmer inom idrotten: en vit medelålders man utan funktionsnedsättning och med tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det visar CIF:s undersökning ”Vem håller i klubban?” från 2015 där 6 325 föreningar svarade på frågor om styrelsesammansättning. Det betyder att alla andra, som inte ser ut eller beter sig som normen, kan ha svårare att passa in, och det här är något som vi behöver bli bättre på att förebygga.


Datum: 2021-04-21 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Bokföring Grundutbildning - Idrottens föreningslära - DIGITAL

Denna kurs ger dig god grundläggande kunskap i bokföring.

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2021-04-22 Plats: Digitalt via Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - DIGITAL

Utbildningen genomförs helt digitalt. Egen dator krävs.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2021-04-26 - 2021-05-08 Plats: Digitalt via Zoom, egen dator krävs Mer information på kurssidan
Till anmälan

Så många som möjligt, så länge som möjligt - för att bli så bra som möjligt? Tränarforum Stockholm

Workshopen kommer att genomföras helt digitalt.

Vi vet att utveckling av idrottslig prestationsförmåga kräver arbete över tid. För vissa utövare sker utvecklingen relativt snabbt, medan andra behöver längre tid. Vi vet även att det inte finns några belägg för att utövare som utvecklat sin prestationsförmåga tidigt kommer att bli de som når längst som vuxna. Det vi kan göra är att försöka få så många som möjligt att stanna kvar inom idrotten så länge som möjligt. 
Samtidigt ser vi en tydlig trend inom idrotten generellt att många ungdomar slutar med idrott efter 11 års ålder. En tydlig uppmaning till idrottsföreningar har därför blivit att skifta fokus från att rekrytera till att behålla. Men hur ska det gå till? Kan det ha med bemötande att göra? Vad gör att man efter träningen redan längtar till nästa träning? 

Kontaktperson: Lars Jonsson Datum: 2021-04-27 Plats: Digital, egen dator krävs. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Marknadsföring via sociala medier- DIGITAL

- Syns man inte finns man inte

Idag ska alla vara på Sociala Medier. Men hur många har en strategi hur man ska arbeta för att få det så bra som möjligt? Vilka målgrupper vill jag nå? Hur får jag spridning av mitt budskap? Vilka medier ska jag använda? 
Frågorna är många och svaren desto fler. Vi kommer att reda ut olika begrepp och titta på arbetssätt som gör ert arbete via Sociala Medier bättre och framförallt mer framgångsrikt. 

Kontaktperson: Carina Sjölander Datum: 2021-04-28 Plats: Digital utbildning Mer information på kurssidan
Till anmälan

Normmedveten inkludering

Hur jobbar en förening på bästa sätt med inkludering av nya målgrupper?

Har er förening planer på att bredda er verksamhet och öppna upp för fler eller märker ni att ni att ni lockar en homogen grupp till er förening. Då tror vi att denna utbildning är något för er. 

Kontaktperson: Markus Thorn Datum: 2021-04-29 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser / DIGITAL

Utbildningen genomförs i digital form.

Vår utbildning "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser" vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott. 

Kontaktperson: Khalied El-Nawajhah Datum: 2021-05-04 Plats: Teams Mer information på kurssidan
Till anmälan