Hem / Bidrag och stöd / Undersökningar och rapporter

Undersökningar och rapporter

Här har vi samlat undersökningar och rapporter som vi gjort de senaste åren. 

Hur har idrottsrörelsen påverkats av Coronapandemin? Genomförd 2020 och 2021)

RF-SISU Stockholm har vid två tillfällen under Coronapandemin anlitat Sweco för att göra en undersökning för få en samlad bild av vilket stöd och behov av åtgärder som kommer behövas för en bra omstart av idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet efter pandemin. Totalt har cirka 50 procent av föreningarna svarat vid båda tillfällen. 

Här kan du läsa undersökningen från 2021

Här kan du läsa undersökningen från 2020.

Kampsportsrapporten (Genomförd 2020)

Vi på RF-SISU Stockholm visste att många idrottsföreningar i Stockholm har problem att hitta lokaler, planer, hallar och ytor att bedriva sin verksamhet i och på.
Men vi visste också att kampsportsföreningar har en speciell situation. En situation som lett till att en betydande andel kampsportsföreningar söker egna lokaler med liten eller ingen hjälp från kommunerna. Vi visste att kampsporten finns i industriområden, i källarlokaler i köpcentrum och faktiskt också i en och annan särskilt byggd idrottshall. Att de rätt ofta står inför valet att snabbt hitta en ny lokal eller lägga ner verksamheten. Att kommunerna vill stötta dessa föreningar, men har ofta svårt att hitta en bra lösning. Det vi visste fick oss att vilja veta mer. Vi beställde därför en utredning från Sweco .

Läs rapporten och se vår digitala presentation av den, här

Får vi ta plats? (Genomförd 2018)

I rapporten ”Får vi ta plats" som vi på RF-SISU Stockholm tillsammans med de stora SDF:en beställde av Volante Research, undersökte vi tillgången till fotbollsplaner, idrottshallar, isytor och simhallar i Stockholms stad jämfört med i Göteborg och Malmö. Resultaten var skrämmande.

Läs rapporten här

Värdet av idrottshallar (Genomförd 2015)

Hur kan vi beskriva idrottens olika värden? Hur stora är effekterna? Volante Research har i en större genomgång, på uppdrag av RF-SISU Stockholm, sammanställt ny och tidigare forskning för att svara på dessa frågor. Resultatet är rapporten ”Idrottens värden och effekter”. 

Läs och ta del av rapporten här.

Idrottens värden och effekter (Genomförd 2015)

Att säga att idrotten är samhällsnyttig kanske kan tyckas självklart, i alla fall för oss inom idrottsrörelsen. Men vad är det som ligger bakom denna bild? Finns det forskning som stödjer den? Vi ville veta, vi ville få fram mätbar fakta om vad idrotten gör, vad den innebär och på vilka områden den har en positiv inverkan. Därför gav vi Volante Research uppdraget att undersöka vilka olika typer av värden idrotten bidrar till att skapa och upprätthålla.

Läs rapporten här

Bygg i kapp Bygg i takt (Genomförd 2014)

RF-SISU Stockholm genomförde i ett unikt samarbete med handboll, basket, innebandy, ishockey, fotboll och simidrott en rapport som visar invånartätheten per hall eller plan i Stockholm. Siffrorna var skrämmande och placerade Stockholm långt efter övriga landet. 73 000 invånare per ishall i Stockholms stad att jämföra med 35 000 invånare i Malmö. 48 100 invånare per fullstor idrottshall i Stockholms stad mot 14 000 i Göteborg och 15 000 i Malmö. Rapporten innehåller inte bara skrämmande siffror utan också konkreta åtgärdsplaner fram till 2022.

Ta del av rapporten här

Idrott åt alla i en förtätad storstad (Genomförd 2014)

Få frågor väcker så mycket engagemang i idrottsrörelsen som anläggningar, eller snarare den upplevda bristen på anläggningar i Stockholmsområdet. Upplevelser räcker dock inte, det är fakta som behövs. Därför anlitade vi på RF-SISU STockholm forskaren och historikern Paul Sjöblom, Stockholms Universitet, för att upprätta en rapport om anläggningssituationen i Stockholm i dag.

Läs rapporten här