Hem / Bidrag och stöd / Tips på övriga bidrag

Tips på övriga bidrag

Utöver RF-SISU Stockholms och Riksidrottsförbundets bidrag finns många andra bidrag att söka för idrottsföreningar. Nedan följer några exempel.

Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonde beviljar stöd till förnyelse och utveckling av idrottsverksamhet för barn, ungdomar och funktionshindrade.

På Arvsfondens hemsida kan du läsa mer om stödet.

Sveriges centralförening för idrottens främjande

Har du barn eller ungdom i din idrottsförening som inte själv har resurser till utrustning eller till deltagande i t.ex. läger eller cupverksamhet? Här du söka bidrag.

Kommunala bidrag

Kommunerna erbjuder ofta idrottsföreningar stöd i olika former. Till exempel aktivitetsstöd, hyresfria lokaler samt olika bidrag som hyresbidrag, driftsbidrag, ledarutbildningsbidrag med mera. Kontakta din kommun i Stockholmsdistriktet för mer information.

Stöd till lokal ungdomsverksamhet

Ungdomsstyrelsens bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Det är regeringen som formulerar syftet med bidragen. De fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Här kan du läsa mer om bidraget.