Hem / Bidrag och stöd / Stöd till barn- och ungdomars idrottande

Stöd till barn- och ungdomars idrottande

Det finns medlemmar som hindras att delta i föreningens verksamhet fullt ut. Det kan handla om att barnet eller ungdomen saknar utrustning eller att man inte har råd att följa med på cuper och turneringar.

RF-SISU Stockholm har avsatt medel som idrottsföreningar inom distriktet kan söka för att ge stöd och möjliggöra till barn och ungdomars idrottsutövande. Föreningen kan ansöka om max 3000 kronor per person. Ansökan får omfatta personer upp till 25 års ålder.

✔️Ansökan om ekonomiskt stöd görs av idrottsföreningen
✔️Det ekonomiska stödet vidarebefordras därefter till individen
✔️Ansökande förening ska vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet
✔️De medel som söks får avse kostnader för träningskläder, skor, utrustning och avgifter
✔️Det ekonomiska stödet kan inte täcka föreningens medlems- och träningsavgifter
✔️Ansökan får endast omfatta personer upp till 25 år. Medlemmar i idrottsföreningar som bedriver Parasport omfattar även personer äldre än 25 år
✔️Maxbelopp som kan sökas är 3000 kr per person
✔️Föreningen gör ansökan på avsedd blankett
✔️Beviljat stöd redovisas på avsedd blankett inom tre månader efter utbetalning
✔️Medlemmar i idrottsföreningar som bedriver Parasport kan även söka för träningsavgiften
✔️Det ekonomiska stödet kan inte täcka aktiviteter utomlands

Alla ansökningar gällande målgruppen asylsökande och nyanlända ska skickas till föreningens idrottskonsulent som kommer hantera ärendet. 

 

Ansök här