Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd för idrottsförening

Projektstöd för idrottsförening

Idrottsföreningar kan söka Projektstöd för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Stockholms idrottskonsulenter.  

Syftet med Projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 samt att möjliggöra för fler att vara en del av idrottsrörelsen.

Under perioden 2020-2021 har fyra övergripande områden prioriterats:
✔️Idrottssvaga områden
✔️Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
✔️Utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsförening
✔️Idrott för nyanlända
✔️NYTT område - Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Nya möjligheter till stöd under Coronatider

Under pågående restriktioner som påverkar föreningars verksamhet finns en möjlighet för föreningar att få stöd för att öka möjligheten till fortsatt verksamhet. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar.

Hur söker man projektstöd?

Som idrottsförening kan man antingen söka medel hos sitt eget specialidrottsförbund eller kontakta en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Stockholm. Vi som RF-SISU-distrikt har inga medel som går att söka via IdrottOnline. Förutsättningen är istället att göra en plan tillsammans med konsulenten hos oss. Kontaktuppgifter till den konsulent som ansvarar för just din idrott hittar du i högerspalten.

Idrottslyftet - en del av flera delar inom projektstödet för idrottsföreningar.

Från och med den 1 januari 2020 delas det ekonomiska stödet Idrottslyftet upp i ett par olika typer av stöd inom idrottsrörelsen för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. Ett av dessa stöd är projektstödet för idrottsföreningar. Övriga stöd som Idrottslyftet fördelas till är:

  • Ett verksamhetsstöd till specialidrottsförbunden (SF) inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott.
  • Ett stöd till RF-SISU distrikten för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet Strategi 2025. 

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025. Inom projektstöden för idrottsföreningarn är det fyra av fem områden som har en koppling till idrottslyftet och dess syfte.

✔️Idrottssvaga områden
✔️Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
✔️Utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsförening
✔️NYTT område: Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Idrott för nyanlända - en till del av projektstödet för idrottsföreningar

Föreningar kan även söka stöd för idrott för nyanlända. Inom detta område är målgruppen nyanlända och personer med migrationsbakgrund.

Det är även möjlighet att söka stöd till föreningens medlemmar för att arbeta med begränsande normer och strukturer för att öppna upp föreningen.

Målsättningen med stödet är att göra idrottsrörelsen mer inkluderande och att fler ur målgrupperna nyanlända och personer med migrationsbakgrund väljer att bli, och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen.