Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-Stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd)

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti. 

Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Digital ansökan via IdrottOnline

Ansökan gör du via din förenings sida på IdrottOnline Klubb. För de föreningar som ännu inte har aktiverat sin sida finns information här

Manualer: Så söker du LOK-stödet via IdrottOnline Klubb

Läs mer på www.idrottonline.se

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.