Hem / Bidrag och stöd / För Specialdistriktsförbund

För Specialdistriktsförbund (SDF)

Preliminärt besked om SDF-stödet 2022-2023

Vid en extrastämma den 2 december 2019 beslutades om nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Utifrån dessa ramar beslutar styrelsen för RF-SISU Stockholm, vartannat år, om regelverket samt den preliminära fördelningen av stödet för kommande två år.
 
Här kan ni ta del av "Regelverk för fördelningen av SDF-stödet för 2022-2023" som tagits fram av RF-SISU Stockholms styrelse.    
 
Regionfullmäktige har beslutat om en liten generell höjning av idrottsstödet för 2022. Slutgiltigt besked om fördelningen meddelas därför efter beslut i Regionens Kulturnämnd i februari. Här kan ni ta del av preliminär fördelning för 2022-2023 utifrån 2021 års stödnivå. 

SDF-stöd 2020-2021

Som en följd av stämmobeslutet om nya ramar och principer för SDF-stödet på extrastämman 2019 beslutade styrelsen om regelverk och preliminär fördelning av stödet för 2020 och 2021, inklusive övergångsregel 2020. Fördelningsmodellen fick full effekt 2021.
 
Bidragsbelopp per idrott presenteras i dokumentet ”Fördelning SDF-stöd 2020-2021” i högra kolumnen, där även dokument som redovisar regelverk/rutiner och stämmans beslut finns. Idrotter som saknar SDF/regionalt förbund kan via sitt Specialidrottsförbund ansöka om SDF-stöd i form av projektbidrag. Använd denna länk för att göra ansökan.

Rutin för utbetalning av SDF-stöd

För att få del av SDF-stödet ska SDF/regionala förbund årligen insända sina undertecknade årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm. För utbetalning av SDF-stödet 2021 är det handlingar som avser år 2020, alternativt 2019/2020 vid brutet räkenskapsår, som ska skickas in. Om möjligt, skicka digitalt till This is a mailto link, i andra hand via post till RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4, 171 54 Solna. För detaljerade rutiner, se dokumentet ”Regelverk fördelning av SDF-stödet” i högra kolumnen.
 
Vid frågor kring fördelningsmodellen kontakta Lars Samuelsson, Controller, This is a mailto link  08-627 40 90
 
Vid frågor kring utbetalning kontakta Marie Fors, ekonomiansvarig, This is a mailto link 08-627 40 72.