Hem / Bidrag och stöd / För Specialdistriktsförbund

För Specialdistriktsförbund (SDF)

Region Stockholm lämnar årligen verksamhetsstöd till idrottens distriktsorganisationer i länet. Stödet betalas ut till Stockholms Idrottsförbund. Förbundet har sedan till uppgift att fördela detta mellan de olika Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF).

Preliminärt besked om SDF-stödet 2020-2021

Vid extrastämman den 2 december beslutades om nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Som en följd av stämmobeslutet har nu styrelsen beslutat om regelverk och den preliminära fördelningen av stödet 2020 och 2021, inklusive övergångsregel 2020. Det innebär att den nya fördelningsmodellen får full effekt 2021

Fördelningen utgår ifrån att Region Stockholm beslutar om oförändrad bidragsnivå 2020. Slutgiltigt besked meddelas efter Regionens beslut i februari.

Vid frågor kontakta Lars Samuelsson, Controller, This is a mailto link  08-627 40 90