Hem / Bidrag och stöd / För Specialdistriktsförbund

För Specialdistriktsförbund (SDF)

Region Stockholm lämnar årligen verksamhetsstöd till idrottens distriktsorganisationer i länet. Stödet betalas ut till RF-SISU Stockholm. Förbundet har sedan till uppgift att fördela detta mellan de olika Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF).

Besked om SDF-stödet 2020-2021

Vid extrastämman den 2 december 2019 beslutades om nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Som en följd av stämmobeslutet beslutade styrelsen om regelverk och preliminär fördelning av stödet 2020 och 2021, inklusive övergångsregel 2020. Fördelningsmodellen får full effekt 2021.

Efter besked från Region Stockholm har nu bidragsfördelningen för 2020 fastslagits till de belopp som tidigare gällt som preliminära. Dessa presenteras i dokumentet ”Fördelning SDF-stöd 2020-2021” här till höger. Fördelningen för 2021 är fortfarande preliminär.

Rutin för utbetalning av 2020 års SDF-stöd

För att få del av SDF-stödet ska SDF/regionala förbund årligen insända sina årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm. Med tanke på det rådande läget med det nya Coronaviruset har vi förståelse för att handlingarna kan bli försenade när många årsmöten skjuts på framtiden, men vi ber att ni skickar in det ni har. Om möjligt, skanna in handlingarna och skicka via e-post till This is a mailto link och i andra hand via post till RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4, 171 54 Solna.

Idrotter som saknar SDF/regionalt förbund kan via sitt Specialidrottsförbund ansöka om SDF-stöd i form av projektbidrag. Använd denna länk för att göra ansökan.

Vid frågor kring fördelningsmodellen kontakta Lars Samuelsson, Controller, This is a mailto link  08-627 40 90

Vid frågor kring utbetalning kontakta Karin Surtmann, ekonomiansvarig, This is a mailto link 08-627 40 72.