Hem / Bidrag och stöd / För Specialdistriktsförbund

För Specialdistriktsförbund (SDF)

Region Stockholm lämnar årligen verksamhetsstöd till idrottens distriktsorganisationer i länet. Stödet betalas ut till RF-SISU Stockholm. Distriktet har sedan till uppgift att fördela detta mellan de olika Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF).

Besked om SDF-stödet 2020-2021

Vid extrastämman den 2 december 2019 beslutades om nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Som en följd av stämmobeslutet beslutade styrelsen om regelverk och preliminär fördelning av stödet 2020 och 2021, inklusive övergångsregel 2020. Fördelningsmodellen får full effekt detta år (2021).

Efter besked från Region Stockholm har bidragsfördelningen för åren 2020 och 2021 gått från preliminär till definitiv. Bidragsbelopp per idrott presenteras i dokumentet ”Fördelning SDF-stöd 2020-2021” i högra kolumnen, där även dokument som redovisar regelverk/rutiner och stämmans beslut finns.

Rutin för utbetalning av 2021 års SDF-stöd

För att få del av SDF-stödet ska SDF/regionala förbund årligen insända sina undertecknade årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm. För utbetalning av SDF-stödet 2021 är det handlingar som avser år 2020, alternativt 2019/2020 vid brutet räkenskapsår, som ska skickas in. Om möjligt, skicka digitalt till This is a mailto link, i andra hand via post till RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4, 171 54 Solna. För detaljerade rutiner, se dokumentet ”Regelverk fördelning av SDF-stödet” i högra kolumnen.

Idrotter som saknar SDF/regionalt förbund kan via sitt Specialidrottsförbund ansöka om SDF-stöd i form av projektbidrag. Använd denna länk för att göra ansökan.

Vid frågor kring fördelningsmodellen kontakta Lars Samuelsson, Controller, This is a mailto link  08-627 40 90

Vid frågor kring utbetalning kontakta Marie Fors, ekonomiansvarig, This is a mailto link 08-627 40 72.