Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd / Extra anläggningsstöd för återstart av Parasport

Extra anläggningsstöd för återstart av Parasport

RF-SISU Stockholm har tilldelats pengar för ett riktat stöd inom anläggningsstödet för återstart av parasport i vårt distrikt. Stödet är sökbart för föreningar och man kan söka 75% av totalinvesteringen.

Under coronapandemin har väldigt många parasportutövare inte haft möjlighet att utöva idrottsliga aktiviteter.
Återstartsstödet syftar till att göra en återgång till deras idrott bättre, säkrare och enklare.

Återstartsstödet kan utöver projekt för nya anläggningar/ytor, tillgänglighetsanpassningar och renovering även användas till utrustning till parasport, renovering av tillgänglighetsanpassningar samt säkerhet. Ett exempel på säkerhetsåtgärder är NoFall, en sele för fallsäkra aktiviteter på is.

RF-SISU Stockholm ser en möjlighet för ett antal idrotter och dess föreningar att samverka för att skapa bättre förutsättningar avseende utrustning/anläggning/ytor med detta stöd.

Vi tror att ett gemensamt projekt över idrottsgränserna kan skapa ett extra intresse och bidra till att göra det enklare att få fram den finansiering som saknas.

Vi tror också att när väl förutsättningarna är på plats att idrotterna, inte bara de aktiva, kan tjäna på en sådan samverkan och bidra till att skapa en roligare och mer varierad verksamhet som kan utveckla alla inblandade.

Vi vet att många föreningar har svårt att få fram medel för att kunna göra satsningar inom dessa områden. Återstartsstödet är därför något mer generöst och ger föreningarna möjlighet att söka upp till 75% av investeringskostnaden. Föreningar kan söka stöd även för mindre investeringar. En förutsättning är dock att utrusningen ägs av föreningen och inte av den enskilde idrottaren.

Vilka föreningar kan bli inblandade (det är bara föreningar som kan söka återstartsstödet)? Vilka anläggningar/ytor kan bli aktuella? Har ni redan planer på någon verksamhet som i och med detta stöd kan komma igång?

Kontakta Henrik Schöldström eller Peter Melander hos oss på RF-SISU Stockholm för mer information.