Hem / Vi arbetar med / Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod samt ett konkret och användbart verktyg inom hälso- och sjukvårdens arbete för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd.

De som får ett FaR är personer som är fysiskt inaktiva samt har risk för ohälsa och som är friska nog att vara fysiskt aktiva utanför hälso- och sjukvården.

RF-SISU Stockholm och Region Stockholm samverkar för idrottsrörelsens medverkan i FaR-arbetet.

Idrottsföreningar är en viktig aktör som kan ta emot individer som blivit ordinerade fysisk aktivitet, men FaR-arbetet kan samtidigt vara värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar och ledare, stärka föreningens profil och bidra till ett bredare utbud i föreningen.

www.farledare.se går det att finna idrottsföreningar som är FaR-certifierade och har FaR-utbildade aktivitetsledare. FaRledare.se riktar sig främst till vårdpersonal som skriver ut fysisk aktivitet och till personer som fått ett FaR.

Är din förening intresserad av att vara en del i FaR-arbetet och kan erbjuda aktiviteter för personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet? Kontakta Ingbritt Ekman, This is a mailto link så berättar hon mer om hur det går till.