Hem / Vi arbetar med / Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR - Fysisk aktivitet på recept, är ett konkret och användbart verktyg i hälso- och sjukvårdens arbete med att främja fysisk aktivitet i befolkningen. FaR innebär en för personen anpassad ordination och används till såväl friska inaktiva som till personer med någon diagnos, för att förebygga och behandla.

FaR är en individanpassad skriftlig ordination och förskrivs av legitimerad personal i dialog med personen och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer.

Idrottsföreningars erfarenhet viktigt

En grundläggande del i FaR-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel idrottsföreningar, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning. 

Region Stockholm bidrar aktivt till en positiv utveckling av folkhälsoarbetet genom FaR samt ansvarar för utvecklingen av FaR på regional nivå i samverkan med RF-SISU Stockholm.

Den svenska idrottsrörelsen arbetar efter strategi 2025 där en del av utvecklingsarbetet utgår från Inkluderande idrott för alla. Målsättningen är att innan 2025 känner sig flickor och pojkar samt kvinnor och män i olika åldrar samt med olika förutsättningar och bakgrunder välkomna till idrottsföreningarna. Föreningars verksamhet ska ge människor med olika förmågor möjlighet att vara med. Träningarna utvecklas efter individernas kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelsen.

Är er förening intresserad av att starta motionsaktiviteter för personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet eller har ni redan idag verksamhet som är lämplig, eller vill veta mer om FaR?
Kontakta gärna Ingbritt Ekman, på Akademiskt Primärvårdscentrum, så berättar hon mer!

This is a mailto link
Tel: 076-125 27 01

Läs mer på www.FaRledare.se