Hem / Vi arbetar med / Anläggningar / Kunskapsbank / Regional plan Rufs 2050

Region Stockholm och regional samverkan

Regionala planen RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, uttrycker regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050. I denna samordnas frågor och utmaningar som är kommunöverskridande. I fokus är främst fysisk planering till exempel infrastruktur, klimatfrågor och regional försörjning. Denna plan är mycket övergripande och har sin främsta roll i att visa exempelvis hur kommuner kan växa, framtida vägar ska dras och var de rekommenderar att regionens framtida stadskärnor ska vara. Läs mer här.