Hem / Vi arbetar med / Anläggningar / Kunskapsbank / Internationell utblick

Internationell utblick - idrottsanläggningar

I ett antal länder finns det väl uppbyggda strukturer för att stödja såväl offentliga aktörer som kommuner som ideella idrottsrörelsen med kunskap, tips och inspiration för hur utveckla kvalitativa idrottsanläggningar.

Sport England

Sport England är en nationell myndighet som jobbar för att främja folkhälsa, stödja att individer är fysiskt aktiva samt stödja talangutveckling. De är också aktiva i övergripande samhällsplanering för att säkra tillgång till idrottsanläggningar samt stödja i enskilda projekt med kompetens. På denna sida finns ett omfattande material.

Lokale og Anlaegsfonden

LOA-fonden är en dansk fond som har uppdraget att stödja utvecklingen av innovativa anläggningar inom idrott, kultur och fritid. De stödjer detta både finansiellt och personellt. På deras hemsida finns inspirerande exempel och olika rapporter.

Gode idrettsanlegg

I Norge driver Kulturdepartementet, Norges idrottsförbund och Olympiska och Paraolympiska kommitte samt Center för idrottsanläggningar och Teknologi tillsammans webbplatsen Gode idrettsanlegg. Hela denna webbplats är uppbyggd för att ge råd kring mått för olika idrottsanläggningar, materialval och inspiration för utvecklingen av anläggningar. Läs mer här.