Hem / Vi arbetar med / Anläggningar

Anläggningar - ett måste för att kunna idrotta

Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsytor är akut i vår region. Oavsett idrott är anläggningsfrågan den viktigaste frågan och största hindret för att fler barn och unga ska kunna vara idrottsaktiva i Stockholm. 

Varje dag utövas det tusentals olika aktiviteter av hundratusentals människor på sammanlagt 600 anläggningar i länet, men behovet är större. I dag står det barn och ungdomar i kö för att komma in i anläggningar med sina föreningar. Nu berättar allt fler idrotter att de tappar medlemmar till följd av anläggningsbristen.

Till regionen flyttar det mer än 40 000 nya invånare varje år. Det innebär att Stockholm växer med ett Malmö vart tionde år. Gamla stadsdelar byggs ut och nya tillkommer. Lika naturligt som att det byggs skolor, busshållplatser och vägar borde det vara att idrotten får nya idrottsplatser och hallar. Grönområden och skogar som får stå orörda för motionärer, hundägare, scouter, förskolebarn och idrotter som använder naturen som sin arena.

Med den stora befolkningstillväxten – och det redan i dag stora trycket på föreningar och förbund – kan anläggningsbristen komma att förvärras ytterligare om inte en satsning sker för att möta den stigande efterfrågan.

Läs mer om vår rapport "Får vi ta plats?" som visar på den akuta anläggningsbristen

Anläggningsforum

Vi på RF-SISU Stockholm har i många år envist arbetat med att driva opinion och konkret påverkansarbete kring anläggningsbritsen i vår region. Vid stämman 2019 beslutades det att vi på RF-SISU Stockholm , tillsammans med Specialdistriktsförbund, SDF, ska planera och intensifiera arbetet med att skapa fler idrottsytor och anläggningar.

Anläggningsforums uppdrag och syfte:
• Strategiskt följa, bevaka och diskutera behov i regionen.
• Delta i utvecklingen av arbetet med idrottens rum och miljöer i Stockholmsdistriktet.
• Gemensamt skapa opinion och samverka med kommuner och andra regionala aktörer

Läs mer om anläggningsforum här

Anläggningsstöd

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag och det gör du i IdrottOnline. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Läs mer här 

Kunskapsbank

Här hittar du information, dokument och rapporter kopplat till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Denna kunskapsbank är ett samarbete mellan oss på RF-SISU Stockholm och Specialdistriktsförbunden. Syftet är att samla erfarenheter och tips som gör att idrottsrörelsen kan bidra till stärka arbetet för att bidra till att fler idrottsytor skapas. 

Läs mer här