Hem / Vi arbetar med / Inkludering / Projekt Storstad 2017-2018

Projekt Storstad 2017-2018

Med särskilda bidrag från Regeringen genomförde Riksidrottsförbund en särskild Storstadssatsning. Satsningen riktades till Stockholmsdistriktet, Södertälje, Malmö och Göteborg eftersom många nyanlända har valt att bosätta sig i dessa storstäder, och ofta dessutom i områden där förutsättningarna för föreningsidrott är relativt svaga.

Under åren 2017–2018 drev Stockholms Idrottsförbund Projekt Storstad. En satsning i fem utvalda bostadsområden där idrotten tidigare inte har varit så närvarande. Målet har varit att möjliggöra för idrottsrörelsen att i större utsträckning bidra till långsiktig idrottsverksamhet i områden där den traditionella idrottsrörelsen är svag och inte lika närvarande. Idrott ska vara till för alla oavsett vart du växer upp och skapa ett intresse för rörelse hela livet. Vi vill använda idrotten som ett verktyg för att bryta utanförskap, öka jämställdheten, skapa trygghet och bidra till folkhälsa.  De fem utvalda områdena har varit Rågsved-Hagsätra, Jordbro, Fisksätra, Hallunda-Norsborg, Rissne-Hallonbergen.

Projektets uppdrag:

  • Att genomföra aktiviteter för att främja möjligheter för engagemang och delaktighet i idrottsverksamhet.
  • Att stötta den befintliga föreningsidrotten som verkar idag.
  • Att skapa förutsättningar för nya former av föreningar att växa fram.
  • Att rekrytera och utbilda nya ledare samt skapa attraktiv verksamhet för nya aktiva.
  • Att samarbeta kring aktiviteter som sker i området genom andra aktörer och myndigheter.

Här nedan kan du läsa utvalda artiklar från vår Storstadssatsning

Yamfu och Annika vill stärka och bredda idrotten i Fisksätra

Victoria och Chrishan ska få fler att hitta in till idrotten i Hallunda/Norsborg

David och Njol ska få idrotten att blomstra i Jordbro

Musse ska få fler att hitta in till idrotten i Hagsätra och Rågsved

Sara och Marino vill få fler att hitta in till idrotten i Rissne-Hallonbergen