Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Folksam ledarcamp

Folksam ledarcamp

Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2020 får cirka 200 tjejer och killar chansen att utvecklas som idrottsledare. Folksam Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Varje distriktsidrottsförbund skickar cirka 20 deltagare.

Årets Folksam Ledarcamp är framflyttad till våren 2021 på grund av Corona. Vi återkommer med nytt datum. 

Här är inbjudan till årets Folksam Ledarcamp som skulle arrangeras på Bosön 25-27 september. 

Kriterier för att söka Folksam Ledarcamp

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledaren ska

• Vara en god förebild

• Ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.

Ledaren ska

• Genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.

• Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Så fördelas stipendierna

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt.