Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Folksam ledarcamp

Folksam ledarcamp

Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2021 får cirka 200 tjejer och killar chansen att utvecklas som idrottsledare.

Folksam Ledarcamp är ett stipendium som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Varje distriktsidrottsförbund skickar cirka 20 deltagare.

Här är inbjudan till årets Folksam Ledarcamp som arrangeras på Bosön 3-5 december.  

Här kan du nominera. Sista dag att nominera är 14 november. OBS: Anmälningstiden är förlängd, i inbjudan står det 15 oktober, men det går alltså att nominera fram till den 14 november.

Årets tema på Folksam Ledarcamp är jämställdhet, som är en av utvecklingsresorna i idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025

Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
 
Vi behöver tillsammans se över hur vi kan ändra våra normer och våra strukturer för att ge möjlighet för alla att bli ledare inom idrotten, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrottsrörelsen har i det intensifierade jämställdhetsarbetet satt kvantitativa mål som ska vara uppnådda år 2025.

Kriterier för att söka Folksam Ledarcamp

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledaren ska

• Vara en god förebild

• Ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.

Ledaren ska

• Genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.

• Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Så fördelas stipendierna

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt.