Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrottens Dag

Idrottens Dag 2021

Fredagen den 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

Denna dag har ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag ska inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet på sin skola. Vi vill uppmuntra till lek, rörelse och idrott, samt belysa de positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler barn ska kunna, vilja och våga idrotta och röra på sig, för att sedan fortsätta vara aktiva hela livet.

Vi vet i dag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

För skolor, vårdnadshavare och föreningar

De skolor som är med i Rörelsesatsning i skolan inom vårt distrikt har fått ett erbjudande om att arrangera idrottens dag på sin skola. Detta kan göras med hjälp av samordnare och konsulent på RF-SISU Stockholm om så önskas.