Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrottens Dag

Idrottens Dag

Den svenska idrottsrörelsen håller på att förändras. Målet är idrott för alla hela livet och idrottens dag är en del av den resan.

Idrottens Dag 2020 kommer inte att genomföras fysiskt. I år inriktar sig Idrottens Dag mot skolor och att stärka banden mellan lokala idrottsföreningar och skolor för att ge barnen ökade möjligheter att ta del av allt vad föreningsidrott innebär. 

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras i hela landet. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal hur vi ska idrotta i framtiden.

Idrottens dag tar avstamp i idrottsrörelsens pågående förändringsarbete, ”Strategi 2025”, där förbunden bland annat pekat ut att en ny syn på träning och tävling är nödvändig om idrotten fortsatt ska lyckas engagera lika många människor.

Arrangemanget genomförs av Riksidrottsförbundet och dess distriktsorganisationer. Eventet är också en del av European Week of Sport, ett EU-initiativ för att få fler i rörelse.