Hem / Om RF-SISU Stockholm / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Systematiskt miljöarbete för RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm eftersträvar en miljömedvetenhet både hos personalen samt distriktets förbund. Vi ska påverka idrotten i distriktet att verka för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

Vårt systematiska miljöarbete består av sju delar; miljöutredning, miljöpolicy, miljömål, handlingsplan, verkställa rutiner, uppföljning och revidering.

Miljöpolicy

RF-SISU Stockholm ska internt och externt verka för att miljön tillvaratas på bästa sätt genom att:

 • bidra till minskad miljöpåverkan samt ökad miljömedvetenhet hos både personalen och distriktets förbund
  • vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter samt bevakar och deltar i diskussioner på miljöområdet inom idrottsvärlden
 • väga in miljöhänsyn i alla våra beslut
  • råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt
  • återanvändning och återvinning ska underlättas
  • vid val av produkter och leverantörer ska vi aktivt välja de alternativ som är mest miljöanpassade
  • vid resor och transporter ska miljöaspekten beaktas
  • vår energiförbrukning ska i allt väsentligt bygga på förnyelsebara energikällor
 • ständigt och självkritiskt granska, utveckla och förbättra vårt miljöarbete som ska vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus
  • vi ska inspirera vår personal samt olika samarbetspartners att utveckla sitt miljöarbete