Hem / Om RF-SISU Stockholm / Distriktsstämman / 2022 / En aktiv valberedning med tydliga styrmedel

En aktiv valberedning med tydliga styrmedel

Alltför ofta väcks en valberedning av ett dåligt samvete till liv ett par månader före årsmötet. De allra flesta är nog överens om att den borde fungera från årsmöte till årsmöte, men hur gör man? Texten är skriven av Urban Dahlberg från RF-SISU Stockholms valberedning. 

– Handfasta rutiner och beprövade hjälpmedel bidrar både till ett mer metodiskt arbete och att undvika stress, säger Lena Runströmer, ordförande i valberedningen för RF SISU Stockholm. Vårt arbete styrs av en årscykel där det framgår när vissa moment ska vara klara. Vi har också mallar med frågor när vi intervjuar styrelsen om uppdraget.

Valberedningens arbete styrs av förekommande årsmötesbeslut och en sedan tidigare antagen beskrivning av uppdraget samt en kravprofil för styrelsens ledamöter.

Vid varje styrelsemöte medverkar en representant för valberedningen, som i form av ”tysta musen” följer mötet och noterar hur styrelsens ledamöter agerar. Iakttagelserna delges i en kort skriftlig rapport de övriga i valberedningen. Givetvis får valberedningen också styrelsens protokoll.

Närmare årsmötet intervjuas nominerade kandidater av en ledamot i valberedningen om deras egen roll, kollegornas roller, uppfattning om arbetet, samspelet med olika intressenter med mera. Intervjuerna rapporterades sedan skriftligt inom valberedningen.

Detta följs senare upp med intervju/hearing utifrån en gemensam mall, där kandidaterna via digitala möten får presentera sig för hela valberedningen och berätta vad han/hon vill bidra med. Dessa möten ligger sedan tillsammans med kandidaternas cv och sonderingar till grund för valberedningens urval och förslag.

Givetvis medverkar valberedningen vid förbundets träffar med representanter för SDF:en, för att fånga upp synpunkter men också för att informera om sitt arbete.

Under verksamhetsåret 2020-2021 kan valberedningen kan redovisa intervjuer med styrelsens ledamöter och nominerade kandidater samt ett antal (digitala) interna möten.

– Att sitta i en valberedning kräver en hel del arbete men det är också utvecklande. Vidare måste du ha integritet och vara lojal mot uppdraget, säger Lena Runströmer. Valberedningen är en av föreningens/förbundets viktigaste organ; det är ofta där nödvändig förändring tar sin början.

Lång och varierad bakgrund inom idrottsrörelsen

Förbundets nuvarande valberedning består av tre kvinnor och två män.

Ordföranden, Lena Runströmer, har flera års erfarenhet från olika styrelseuppdrag, bland annat Svenska Handbollförbundet, RF SISU Stockholm, valberedningen Riksidrottsförbundet, valnämnden Arbetsgivaralliansen samt en del andra ledaruppdrag på olika nivåer.

Camilla Norström har i många år varit engagerad i fotbollen både som tränare och med olika förtroendeuppdrag, både på föreningsnivå och som styrelseledamot i Stockholms Fotbollförbunds styrelse med ett särskilt intresse för jämställdhetsfrågor.

Ylva Frisk har sin förankring i Solna Danssport, där hon har varit vice ordförande. Ylva är även styrelseledamot i Danssportförbundets distrikt för Stockholm-Uppland. Hon är också ledamot i styrelsen för idrottsalliansen Solna SAM. Ylva har dock lämnat valberedningen efter flera års medverkan.

Frej Söderlund har ett 25-årigt förflutet som kanslichef i Stockholms Handbollförbund och därutöver bland annat 20 år som ledamot i SISU Stockholms styrelse.

Urban Dahlberg har suttit i AIK:s huvudstyrelse och har hela sitt yrkesliv verkat inom idrotten, däribland AIK och Riksidrottsförbundet. Även Urban har varit styrelseledamot i SISU Stockholm. Lägg därtill många uppdrag som föreläsare inom föreningskunskap, inte minst valberedningsarbete.