Distriktsstämman 2022

Distriktsstämman arrangerades onsdagen den 23 mars klockan 18.30. Stämman genomfördes även i år digitalt. 
Nedan är infon som gick ut inför stämman:
Stämman startar klockan 18.30. Redan från klockan 18.00 kan ni logga in och registrera er. 
 
Enligt RF:s röstlängd, som gäller för RF-SISU Stockholm, får ni representeras av erforderligt antal ombud.
Kallelse och möteshandlingar skickas digitalt till utsedda ombud och SDF. Handlingarna görs även tillgängliga på hemsidan senast den 2 mars.
 
Enligt stadgarna är det möjligt för ett ombud att representera mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad av förbundets/föreningens ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift ska fullmakten scannas in och mailas till This is a mailto link, senast den 22 mars 2022. 
 

Läs mer om valberedningens arbete: "En aktiv valberedning med tydliga styrmedel"