Hem / Om RF-SISU Stockholm / Distriktsstämman

Distriktsstämman 2021

Kallelse till Distriktsstämman 2021 

Styrelsen för RF-SISU Stockholm bjuder in till Distriktsstämma tisdagen den 23 mars klockan 18:30. Vi återkommer senare med information huruvida mötet kommer att genomföras digitalt eller fysiskt. Enligt RF:s röstlängd, som gäller för RF-SISU Stockholm, får ni representeras av erforderligt antal ombud. Röstlängden presenteras på hemsidan och i en ny SDF-dialog senast den 1 februari 2021.

Motioner 

Ska vara RF-SISU Stockholm tillhanda senast den 15 januari 2021. Medlemsförening har rätt att motionera. Mejla motioner till This is a mailto link

Nomineringar inför val på Distriktsstämman - Valberedningen önskar förslag 

RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Alla förslag på nomineringar kan ni göra via denna länk.

I samband med stämman 2021 går mandattiden ut för följande styrelseledamöter: 

Azuka Nnamaka, Thabo Motsieloa, Victoria Escobar och Lars Lundquist

Samtliga, förutom Azuka Nnamaka som avböjt omval, står till förfogande för ytterligare en mandatperiod

Följande personer har ett år kvar av mandatperioden:

Doris Högne Rydheim, Björn Erkus, Stefan Bengtsson och Caroline Silverudd Lundbom

Lekmannarevisor är för närvarande:

Kjell Sahlström, ordinarie och Annika Engström, ersättare

Förslag till ledamöter i valberedning

Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Nomineringar skickas till vår lekmannarevisor Kjell Sahlström This is a mailto link