Hem / Om RF-SISU Stockholm / Distriktsstämman

Distriktsstämman 2020

RF-SISU Stockholm bjuder in till Distriktsstämma onsdagen den 25 mars 2020.

Plats: Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1

Tider:
17:30 Förtäring, mingel och registrering
18:30 Start för stämman

Enligt RF:s röstlängd får ni representeras av erforderligt antal ombud enligt följande:
Se röstlängden här
Här anmäler du dig

Möteshandlingar skickas till anmälda ombud och SDF. Handlingarna publiceras även digitalt på hemsidan senast den 4 mars.

Vid Distriktsstämman 2019 beslutades att sammanlägga Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna från och med 1 januari 2020. Det innebär dock att årets Distriktsstämma innehåller två årsmöten för att avsluta verksamhetsåret 2019 avseende Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

I samband med beslutet om sammanläggningen antog Distriktsstämman 2019 även nya stadgar för RF-SISU Stockholm. En nyhet i dessa stadgar är att det numera är möjligt för ett ombud att representera mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad av föreningen/förbundets ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift kan fullmakten scannas in och mailas till This is a mailto link, senast den 24 mars 2020. Det går även att lämna fullmakten till RF-SISU Stockholms representant i samband med inregistreringen på Stämman.
Ladda ner fullmakten här