Hem / Om RF-SISU Stockholm

Om RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholms uppdrag är att utveckla, utbilda, företräda och stödja idrottsföreningarna samt Specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet.

Vi är landets största distrikt med 3400 föreningar. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för idrotten i distriktet.

Sedan den 1 januari 2020 heter vi alltså RF-SISU Stockholm. Från årsskiftet försvann namnen Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm. För föreningar och förbund kommer det inte att märkas någon skillnad. Allt blir som vanligt. En väg in. 

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna fortsätter som två fristående organisationer medan den regionala verksamheten kommer att sammanläggas till en juridisk person per distrikt från och med den 1 januari 2020. Den gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.