Hem / Egna nyheter / 2022 / Samverkan – nyckel till framgång för föreningarna i Solna

Samverkan – nyckel till framgång för föreningarna i Solna

Inför valet planerar föreningarna i Solna att fortsätta dialogen med lokalpolitikerna. Överst på agendan är anläggningsbristen och föreningarnas ekonomiska förutsättningar. 

– Det är viktigt att idrotten ses som en investering för kommunen, säger Annika Engström, ordförande för Solna SAM.

Solna SAM är en intresseförening för Solnas idrottsföreningar. En lärdom som föreningen gjort under sina 76 år är hur viktigt det är att samverka med lokalpolitikerna.

– Vi vill inte jobba mot kommunen, utan med dem. Det är viktigt att vara en bra samarbetspartner och jobba tillsammans för idrottens bästa. Vi är beroende av varandra, säger Roger Wikström, vice ordförande och fortsätter:

– Vi vill inte bara föra fram det som är dåligt, vi vill ha en positiv dialog. Det är bättre att prata med varandra, alla mår bättre av det.

För att lyfta idrotten högt upp på agendan inför valet i höst lägger Solna SAM i en extra växel.

– Som många tidigare valår kommer vi ha möten med alla politiska partier, vi har startat ett idrottsinitiativ och kommer ha en hearing med politikerna under hösten. Vi har även startat en Facebooksida.

Se vår utbildningsfilm, "Så påverkar du din lokala politiker".idrottsinitaivet bild.jpg

Solna SAM har även möjlighet att söka ekonomiskt stöd genom RF-SISU Stockholm för sina tilltänkta aktiviteter inför valet. Läs mer här om er förening eller förbund vill söka stöd för aktiviteter eller kommunikativa insatser inför valet. 

Ni har ju lång erfarenhet av att jobba lokalt, vad har ni för tips till föreningar i andra kommuner som vill påverka lokalt?

– Närheten är vår styrka och när vi sitter lokalt kan vi skapa en personlig relation som föreningarna kan ha nytta av både på kort och lång sikt. Solna SAM vill åstadkomma förbättringar både för barnen och för ledarna, och därmed underlätta för våra medlemmar föreningarna i frågor som är gemensamma för oss alla, exempelvis de kommunala bidragen.

– Olika föreningar har olika problem, men när det gäller bidragen är det samma ramar för alla föreningar, det gör att vi kan samla kraft gemensamt, tillsammans med anläggningsfrågan, säger Annika Engström.

solnasam2 kopiera.jpg

Roger Wikström:

– Vi vill även vara en remissinstans så att vi kan komma med åsikter när det ska byggas nya områden och skolor.

Annika Engström poängterar att det är viktigt att kommunen ser idrotten som en investering och inte som en kostnad.

– Vi kommunicerar att det finns klara samband mellan idrott och barns välmående och utvecklingsförutsättningar. Genom det blir det en investering för kommunen att satsa på föreningslivet och anläggningar.

Läs mer här för att komma till RF-SISU Stockholms valsajt.

Läs mer om Solna SAM:s Idrottsinitiativ