Hem / Egna nyheter / 2022 / Följ vår idrottspolitiska debatt live!

Följ vår idrottspolitiska debatt live!

Välkomna att se på valrörelsens hetaste idrottspolitiska debatt i Stockholm. Tisdag den 30 augusti sänder vi live via Facebook med start klockan 18.15.
Vi på RF-SISU Stockholm bjuder in till denna livesända utfrågning tillsammans med de stora idrottsförbunden och Parasporten. Vi kommer lyfta de frågor som är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska fungera.

Vi vill ha politikernas svar på:
✔️ Hur ska ni öka och säkra tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer/ytor?
✔️ Hur ska ni stödja idrottsföreningarnas förutsättningar att verka och utvecklas?
✔️ Vilka värden anser ni att idrottsrörelsen har för Stockholm och stadens samhällsutveckling?

Medverkande politiker:
Dennis Wedin (M)
Hanna Wistrand (L)
Karin Ernlund (C)
Destiny Näslund (KD)
Minna Thullberg (MP)
Hassan Jama (V)
Alexander Ojanne (S)

Utfrågningen kommer att ledas och modereras av Victoria Escobar.

Idrottsrörelsen bidrar till trygghet, demokrati, glädje och gemenskap och skapar stora mervärden och sammanhållning i samhället.
Men vi behöver hjälp. Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer är akut i Stockholmsregionen. Det kan våra politiker påverka. Dessa ytor är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska fungera.

I Stockholm har inte nybyggnation skett i takt med befolkningsutvecklingen. I stället har idrottsytor valts bort i samband med förtätning eller byggnation av nya stadsdelar. Vi ser att det finns bra ambitioner i planeringen av nya anläggningar och idrottsmiljöer, men många av planerna genomförs aldrig eller skjuts på framtiden – varför?
Läs vårt valprogram, där vi på RF-SISU Stockholm har sammanställt 13 punkter, riktat till kommuner och politiker.