× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / 2022 / Doping fortsätter att öka – utbilda er förening genom Antidoping Sverige

Doping fortsätter att öka – utbilda er förening genom Antidoping Sverige

Den här veckan är det den årliga uppmärksamhetsveckan mot doping. - Tyvärr ökar användningen och det påverkar oss inom idrottsrörelsen och träningsmiljöerna, säger Lars Jonsson, sakkunnig inom antidoping på RF-SISU Stockholm.

RF-SISU Stockholm samverkar med PRODIS, som ansvarar för uppmärksamhetsveckan. PRODIS är ett nationellt nätverk som jobbar för att förebygga och minska användningen av dopingpreparat.

- Användningen av anabola och androgena steroider i samhället ökar. Dessvärre kvarstår det stora problemet med användningen av kosttillskott där det inte finns ett fungerade kontrollsystem. Det medför misstagsdoping och i dag är var sjätte dopningsfall kopplat till kosttillskott, säger Lars Jonsson och fortsätter:

– Vi jobbar hela tiden aktivt för att förebygga antidoping genom olika utbildningsinsatser i samverkan med förbund och föreningar.

I dag finns det flera olika digitala utbildningar som arrangeras av Antidoping Sverige.

– För föreningen är det viktigt att genomföra ”Vaccinera klubben mot doping”. För de som är aktiva och ledare som är 15 år och äldre önskar vi att de genomför utbildningen ”Ren Vinnare”. 

PRODIS budskap inför den årliga uppmärksamhetsveckan, vecka 41:

  • Dopning är ett folkhälsoproblem – inte i första hand ett idrottsproblem.
  • Dopning är olagligt och utgör en risk mot hälsan.
  • Dopning är ett komplext problem som bäst belyses utifrån olika infallsvinklar, som till exempel självbild, skeva kroppsideal, extrema kosttillskott och risker.
  • Polisens intresse för dopning har ökat markant på senare år eftersom man från myndighetens sida ser kopplingar till annan kriminalitet som blandmissbruk, vapenbrott, våldsbrott (inklusive våld i nära relation) och gängkriminalitet.
  • Dopning är inte bara är olagligt och skadligt - ett missbruk riskerar också att leda in på en brottslig bana. Att fånga upp ungdomar och unga vuxna tidigt är därför önskvärt. Gymmet är en plats där många unga finns, dessutom i träningsmiljö, och därför också den kanske viktigaste platsen att arbeta preventivt.
  • Att förebygga dopning är både kostnadseffektivt och imagebyggande för gymmen. Fler gym borde ta ställning och bedriva ett aktivt förebyggande arbete i samordning med relevanta aktörer.