Hem / Egna nyheter / 2021 / Utbildningar i Första hjälpen i september

Utbildningar i Första hjälpen

Som idrottsutövare eller ledare kan du hamna i situationer där du snabbt behöver ta hand om en skada eller ett plötsligt sjukdomstillstånd. Vi på RF-SISU Stockholm kommer under september hålla utbildningar i Första Hjälpen för föreningsanknutna.
I starten av utbildningen, Första hjälpen och Akut skadebehandling, kommer er förening få information om hur ni kan ta fram en krishanteringsplan med stöd från oss på RF-SISU Stockholm.
– När krisen väl är där är det viktigt att veta vad man ska göra i varje moment. Som exempelvis vid ett akut hjärtstopp eller en olycka med aktiva eller ledare. Vad behöver föreningen göra och vilket stöd behövs för drabbade och dem runt omkring? Säger Catharina Conrad, idrottskonsulent för utbildning på RF-SISU Stockholm och fortsätter:
– Därför är en krishanteringsplan viktig och där kan våra idrottskonsulenter stötta föreningar i deras arbete att arbeta fram detta.  

Ta kontakt med er idrottskonsulent här

Utbildningen ”Första hjälpen och Akut skadebehandling” kommer att kunna bokas från augusti via RF-SISU Stockholms hemsida på: ”kurser och utbildningar”. Vill ni som förening arrangera en HLR-utbildning så bokas den via föreningens idrottskonsulent. Där är maxantalet 12 personer. 
– För att man fram till dess ska få mer kunskap runt detta ämne så finns det redan nu material att tillgå redan genom SISU Idrottsböcker. 

Kom till boken "Akut skadebehandling" här