Hem / Egna nyheter / 2021 / Två av tre idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet har tappat medlemmar under Coronapandemin

Två av tre idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet har tappat medlemmar under Coronapandemin

Efter drygt ett år med Coronapandemin visar en undersökning som RF-SISU Stockholm beställt av Sweco att många föreningar i distriktet försämrat sin ekonomi, har tappat medlemmar och många känner oro för framtiden. Det finns även positiva effekter.

RF-SISU Stockholm har anlitat Sweco för att få en samlad bild av vilket stöd och behov av åtgärder som kommer behövas för en bra omstart av idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet efter pandemin.

1 100 föreningar svarade på enkäten och 30 föreningar har intervjuats vilket ger undersökningen både kvantitet och kvalitet.

Undersökningen visar bland annat att:

✔64 procent svarade att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat. Var fjärde svarande uppger att antalet aktiva har minskat mycket.

✔89 procent av föreningarna säger att pandemin har påverkat träningsverksamheten

✔44 procent har ställt in all utbildning- och utvecklingsverksamhet

✔Cirka hälften av föreningarnas ekonomi har påverkats till det sämre. 17 procent svarar att ekonomin har blivit betydligt sämre.

– De här siffrorna visar att idrotten i vårt distrikt kommer behöva kraftfulla stöd för omstarten efter corona. Det handlar om omedelbara insatser för att hjälpa föreningarna att komma i gång och om långsiktiga investeringar. Där är en fortsatt satsning på anläggningar helt central för de hundratusentals aktiva som finns i distriktets idrottsföreningar, säger Claes Thunblad ordförande för RF-SISU Stockholm.

Det går också att se positiva inslag för idrottsföreningarnas som följt i spåren på pandemin:

✔32% av föreningarna ser som en positiv effekt att de har utvecklat nya träningsformer.

✔Styrelsearbete har kunnat genomföras via digitala träffar. Många har påmints om behovet av en väl fungerande styrelse och vikten av att bygga upp en trygg ekonomisk bas.

Många föreningar är väl rustade och motiverade att utvecklas och hitta nya, bättre och roligare sätt att träna och tävla på.

– De positiva effekterna vi ser är att idrottsrörelsen är kreativ och bra på att hitta nya lösningar på problem som uppstår, det är något vi ska vara stolta över, värna om och investera i, säger Claes Thunblad.

Läs undersökningen i sin helhet här. Det finns även mer detaljerad statistik i Excel-ark (finns i boxen till höger om du läser från en dator, under texten om du läser via telefon). 

För intervju, kontakta:

Claes Thunblad
Ordförande RF-SISU Stockholm
072-206 11 95