Hem / Egna nyheter / 2021 / Riksidrottsuniversitet Stockholm möjliggör dubbla karriärer

Riksidrottsuniversitet Stockholm möjliggör dubbla karriärer

Torsdag den 15 april är sista dag att söka in till högskolor. Den som är elitidrottare kan söka till Riksidrottsuniversitet (RIU) som stöttar dubbla karriärer, där du kombinerar studier med elitidrott på ett sätt som passar den aktive.

Susanne Wolmesjö, RIU-koordinator och utvecklare som arbetar på GIH, är kontaktperson för de 80 aktiva från 30 olika idrotter som i dag är en del av RIU. Samtliga studerar på GIH eller KTH. RIU i Stockholm är en samverkan mellan RF-SISU Stockholm, Stockholms stad, KTH och GIH.

Beskriv kortfattat vad RIU är?

Vi har ett uppdrag från Riksidrottsförbundet som handlar om att utveckla dubbla karriärer, vilket betyder att du ska kunna kombinera en karriär som elitidrottare med att samtidigt få stöd i din akademiska utbildning som leder till en karriär framför allt efter idrotten.

Vem kan söka och hur gör man?

– För att bli RIU-student ska du vara elitidrottare på landslagsnivå, eller precis under. Men det första du måste göra är att ansöka till ett lärosäte. När du kommit in kan du söka till RIU, som för närvarande har samarbeten med GIH och KTH i Stockholm.

– Vi startade hösten 2018 och förhoppningen är att det ska bli fler lärosäten i Stockholm som kan stötta studerande elitaktiva idrottare. RIU finns även på fyra andra platser i Sverige, säger Susanne Wolmesjö.

Den som studerar genom RIU kan få studiestöd genom att anpassa studier och examination vid behov, exempelvis om det sammanfaller med idrottstävlingar. Vissa väljer att variera studietempot under den aktiva karriären. På lärosätena finns det studievägledare som hjälper till att se över studierna.

– RIU ska stötta de aktiva med en hälsosam elitmiljö där de även får hjälp med exempelvis fysiska tester, idrottspsykologi, kost och näringslära samt rehab, säger Susanne Wolmesjö.

RIU Stockholm har tre andra uppdrag där fokus är på att utveckla idrottsrörelsen.

– Vi ska bidra till att utveckla utbildningar för idrotten. Det andra är att ha praktiknära forskning i samverkan med idrotten. Det kanske är en stavhoppare som funderar på teknikutveckling, eller en paddlare som vill veta mer om syreupptagning när den paddlar, där kan vi vara med och ta fram forskningsrapporter.

– Sedan har vi som mål att bygga upp ett kompetenscentrum som ska gynna hela idrotten i Stockholmsdistriktet, inte bara dem som går på RIU, säger Susanne Wolmesjö.

Lars Jonsson, sakkunnig elitidrott på RF-SISU Stockholm.

– Det är viktigt att möjligheten finns att kombinera elitidrott med högre utbildning. Genom att vi har RIU i Stockholm sedan några år tillbaka så finns det en naturlig röd tråd för dem som vill satsa på elitidrott och studier från gymnasienivå (Nationella idrottsbildningar och Riksidrottsgymnasier, NIU/RIG) till högre utbildning på högskola och universitet. Nästa steg är att skapa en positiv utvecklingsmiljö där våra bredd/motion/elitidrottare kan ta del av det kompetenscentrum som Susanne Wolmesjö berättar om.