Hem / Egna nyheter / 2021 / Rekrytering av ledare och domare stor utmaning när idrottsrörelsen kör i gång igen

Rekrytering av ledare och domare stor utmaning när idrottsrörelsen kör i gång igen

Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter under våren 2021. Vi på RF-SISU Stockholm har pratat med basketen, handbollen och innebandyn om tappet på grund av Corona, återstarten och vilka utmaningar som väntar.

Coronapandemin har medfört att inomhusidrotternas matcher och seriespel påverkats kraftigt under de senaste två säsongerna. Under en kort period under årsskiftet fick dessutom inga lag träna tillsammans. För de äldre ungdomarna var det en lång period utan träning eller matcher.

Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar. Siffrorna är för hela landet och grundar sig på närmare 9000 föreningsansökningar och jämförs med samma period 2019. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter. För aktiva med funktionsnedsättning minskade deltagartillfällen under våren 2021 med hela 70 procent jämfört med 2019.

Läs siffrorna för hela landet i sin helhet här.

Läs siffrorna för de 25 största idrotterna Stockholmsdistriktet som Riksidrottsförbundet tagit fram här.

Efter att restriktionerna hävdes den 29 september har serier och matchspel kört i gång hos inomhusidrotterna.

Vi på RF-SISU Stockholm har pratat om återstarten och effekterna av pandemin med de stora hallidrotterna: basket, handboll och innebandy.

aterstart1.jpg

Hermine Dahlerus, verksamhetschef på Stockholms Innebandyförbund:

Har ni förlorat många spelare och lag pga Coronapandemin?

– Vi har tyvärr tappat både många spelare och lag sedan pandemins start. Dock kommer vi inte kunna se hur pass mycket pandemin har påverkat förrän vi har all statistik, den har vi inte ännu. Vi har fortfarande inte fått in alla spelare då säsongen är relativt ny för oss. Men det som är helt klart är att innebandyn stått för ett stort tapp och det är oroväckande.

– Vi har tappat cirka tolv procent i antal lag i jämförelse mot de som var i gång när säsongen stängdes ner i mars 2020.

Hur ser det ut med funktionärer, ledare och domare?

– Vi ser ett tapp även på domarsidan även om vi varit bortskämda med en väl fungerande domarverksamhet inom innebandyn i Stockholm de senaste åren. Tyvärr har en del domare valt att sluta samtidigt som vi inte fått in de nya domare som vi brukar få in.

– Känslan gällande funktionärer är detsamma, föreningarna ser tapp i både spelare, ledare och funktionärer även om vi inte har siffror på detta.

Hur jobbar ni med återstarten? Vad är er största utmaning?

– Dels har vi gjort om vissa tillfälliga tävlingsregler för att underlätta administrationen och minska kostnaderna för föreningarna. Samtidigt vill vi hjälpa föreningarna att komma i gång med återstartsaktiviteter. Det återstartsstöd vi fått av vårt SF ska föreningarna kunna användas till detta.

– En stor utmaning är att få de som skulle börjat med innebandyn under förra säsongen att hitta till innebandyn. Ett tapp på en hel årskull kommer ge ringar på vattnet flera år framöver. Jag tror att det kommer vara ett långsiktigt arbete med återstart och rekrytering snarare än en quick fix. Både vi som förbund och våra föreningar kommer behöva lägga fokus på detta under åren som kommer. Förhoppningsvis kommer det ge resultat inte bara i antalet utövare utan att vi även går stärkta ur detta tillsammans.

aterstart3.jpg

Charlotta Bernervall, verksamhetschef på Stockholm Basket:

Har ni förlorat många spelare och lag på grund av Coronapandemin?

– Vi har lika många lag anmälda nu som innan pandemin, till och med några fler. Det tappet vi ser är tjejer 16-18 år inom vår breddverksamhet. Men det finns en långvarig trend att tjejer från 16 år slutar, som är större än pandemin. Vi ser även ett litet tapp när det gäller lag i de lägre motionsserierna.

– Intresset för att spela basket har snarare ökat och vi finns i alla kommuner i vårt distrikt utom två, men vi kan inte öka mer för att det inte finns tillräckligt med halltider och anläggningar. Det är ett stort tryck, med kölistor hos föreningarna för att börja spela.

aterstart4.jpg

Hur ser det ut med funktionärer, ledare och domare? Ser ni ett stort tapp där?

– Där har vi den stora utmaningen. Många har hittat andra intressen och extrajobb. Det har alltid varit en utmaning att ha tillräckligt många domare, men det märks ännu mer i år. Vi har heller inte haft några utbildningar under pandemin, vilket skapat ytterligare ett glapp. Ledarsidan är en jätteutmaning, för oss är funktionärer, ledare och domare som vistas i en hall alla ledare.

Hur jobbar ni med återstarten? Vad är er största utmaning?

– Vi har bland annat subventionerat avgifterna för föreningarna när de anmäler lag till våra serier. Sedan har vi varit snällare med avgifter om man behöver dra ut ett lag ur seriespelet.

aterstart2.jpg

Anna Bisso, Operativ chef på Handbollförbundet Öst

Har ni förlorat många spelare och lag på grund av Coronapandemin?

– Det är i stort sett lika många lag anmälda i vårt distrikt. Det vi märker är att det inte är lika många spelare kvar i lagen vilket gjort att vi har varit lite mjuka med exempelvis dispenser för att ta in överåriga spelare för att fylla ut lagen. Våra 9–10-åringar, som inte hann spela så mycket matcher innan pandemin, har haft lite svårare att komma i gång.

Hur ser det ut med funktionärer, ledare och domare? Ser ni ett stort tapp där?

– Alla de roller som flöt på tidigare som funktionärer och ledare i förningarna behöver nu återstarta och det är en utmaning hos en del föreningar. Domarfrågan är tuff, där är det en brist. Vi tror att många har hittat andra hobbys och även extrajobb. Nu under hösten har vi utbildat fler domare än vi brukar göra och börjat rikta oss extra mycket till de områden där vi ser en brist.

Hur jobbar ni med återstarten? Vad är er största utmaning?

– Alla är superglada att de får vara aktiva igen, spela matcher och ses i hallarna. Återstarten kommer handla mycket om rekrytering och att locka tillbaka de som har slutat. De små stöden som föreningarna kan få är viktiga för att stärka dem. All hjälp från kommuner, RF-SISU, Specialförbund och oss är viktigt. Vi har sänkt kostnaderna för att stötta föreningar genom utbildning av ledare och domare. Vår största utmaning nu är att få i gång alla föreningar och förhoppningsvis växa.