Hem / Egna nyheter / 2021 / Lättnader för idrotten – det här gäller från 1 juli

Förändringar och lättnader i restriktioner och allmänna råd för idrottsverksamhet

Från den 1 juli genomförs flera lättnader av nuvarande begränsningar som berör idrotten positivt. Myndigheternas allmänna råd till idrottsföreningarna tas bort. Dock kvarstår råden att allmänt hålla avstånd, ta ansvar och undvika trängsel.

 Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Den 1 juli genomförs även förändringar i begränsningsförordningen vilket innebär lättnader för motionslopp och publik

✔ Vid utomhusarrangemang tillåts 3000 deltagare om de anvisas sittplats, eller 600 deltagare utan anvisad sittplats (om arrangemanget har sektioner med möjlighet att åskådarna från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra, samt smittsäkert avstånd, gäller deltagartaket för varje sektion).
✔ Vid inomhusarrangemang tillåts 300 deltagare om de anvisas sittplats, eller 50 deltagare utan anvisad sittplats.
✔ För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområdet

Nästa steg i regeringens plan, gällande lättnader av restriktionerna, sker den 15 juli. Länsstyrelsen i Stockholm har publicerat en skrift som överskådligt beskriver de olika stegen och nivåerna i återöppnandet av samhället.
Följ fortsatt uppdateringar gällande Coronaviruset och idrottsrörelsen